Skånsomt fiskeri sikrer fiskedagene

Skånsomt fiskeri sikrer fiskedagene

Danmarks Fiskeriforening og Fødevareministeriet er netop blevet enige om en enestående aftale, der indebærer, at alle jomfruhummerfiskerne i Kattegat skal benytte skånsomme fiskeredskaber, til gengæld for at kunne opretholde samme antal dage til at fiske deres kvoter i som i 2009 og 2010.
Torsken er under pres i Kattegat og antallet af fiskedage står til at blive nedskrevet med 25 procent om året i de næste tre år som led i EU’s torske-genopretningsplan. Men hvis utilsigtede bifangster kan undgås, så kan det influere positivt på bestanden så der ikke skal skæres i dagene de kommende år.

“Ved at vi får jomfruhummerfiskerne til at bruge fangstredskaber, som ikke giver bifangster af torsk og ikke får de små fisk i nettene, så skåner vi den truede Kattegatbestand. Det er en rigtig god aftale, som hjælper den samlede fiskebestand og giver bedre yngelforhold, der i sidste ende betyder at fiskerne kan trække større kvoter i land”, siger fødevareminister Henrik Høegh.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen ser frem til en flerårig løsning, der kan skabe mere sikkerhed for de fiskere, der har deres erhverv i Kattegat.

“Ingen kan leve med, at man kun ved få måneder frem, om man kan fortsætte sit erhverv, og vi forventer, at aftalen med fødevareministeren betyder, at vi får ro omkring havdagene de næste tre år. Erhvervsfiskerne i Kattegat fanger meget få torsk, og derfor er det glædeligt, at fødevareministeren er klar til at sikre tilstrækkeligt med fiskedage til det vigtige fiskeri efter jomfruhummer og tunger,” siger Svend-Erik Andersen.

Ved at benytte nyudviklede skånsomme fiskeriredskaber, så kan man næsten helt undgå at fange torsk som utilsigtet bifangst, når man fisker jomfruhummer. Den nye aftale mellem fiskerimyndighederne og Danmarks Fiskeriforening vil derfor effektivt beskytte torskebestanden.

Aftalen, som nu er indgået, vil blive sendt til godkendelse i EU-Kommissionen. Det er planen at de nye initiativer kan træde i kraft fra fiskerisæsonen 2011.