Pressemeddelse fra Danmarks Pelagisk Producentorganisation

Pressemeddelse fra Danmarks Pelagisk Producentorganisation

Sildekonflikt: Danske sildefiskere siger nej til overfiskeri og gradbøjet bæredygtighed – EU bør fastholde sildesanktioner imod Færøerne.
Fredag (31. juli) beslutter EU’s medlemslande om de handelssanktioner som i 2013 blev indført som følge af overlagt og omfattende overfiskeri af sildebestanden skal opretholdes. Eftersom den Færøske overfiskeri fortsætter ufortrødent opfordrer de danske sildefiskere den Danske Regering og andre medlemslande til at fastholde sanktionerne og arbejde hårdere for at genoprette ansvarlighed og bæredygtighed i forvaltningen af sildebestanden i Nordøstatlanten.

I sommeren 2013 indførte EU handelssanktioner overfor Færøerne som en direkte reaktion på færøsk overfiskeri af bestanden af atlantoskandisk sild og fastsættelse af en unilateral kvote, der indebar en tredobling af deres hidtidige kvoteandel og var i strid med både internationale aftaler og videnskabelige anbefalinger.

Nu tyder alt på, at EU vil ophæve handelssanktionerne som resultatet af en særlig ”forståelse” med den færøske regering:

Ifølge Esben Sverdrup-Jensen, direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation, som forener de danske sildefiskere, så indebærer ”forståelsen”, at Færøerne reducerer kvoten til 40.000 tons i 2014, et niveau, der ligger knap 100% over hvad landet var berettiget til under den hidtidige aftale om bæredygtigt sildefiskeri. (21,594 tons i 2014).

“EU lægger nu op til en gradbøjning af bæredygtighedsbegrebet og en uforbeholden blåstempling af færøsk overfiskeri. Den ene dag er det en forbrydelse hvis man tredobler sin kvote og nedfisker bestanden, den næste dag er det helt OK og i orden, hvis bare man bare nøjes med at fordoble kvoten og ellers fortsætter nedfiskningen i strid med biologisk rådgivning og internationale aftaler.

Med ophævelsen af sanktionerne latterliggør man principperne i bæredygtigt fiskeri og gør fuldkommen nar af de mange fiskere i Danmark og i resten af Europa, som fisker ansvarligt og bæredygtigt i overensstemmelse med videnskabelig rådgivning og internationale aftaler.

Vi opfordrer den danske regering til at stemme nej til ophævelse af sanktionerne, tilsidesætte det misforståede hensyn til Rigsfællesskabet og i stedet værne om sildebestanden og fastholdelsen af arbejdspladser i Kystdanmark.

En stemme for ophævelse af sanktionerne, er en stemme for overfiskeri og en stemme imod bæredygtigt fiskeri,” siger Esben Sverdrup-Jensen.