Norge øger fiskeopdræt med 5 procent

Norge øger fiskeopdræt med 5 procent

En øgning på 5 procent i havdambrugene i Norge, svarer til ca. 60.000 tons ekstra fisk på marked.

Den norske regering har åbnet op for en vækst på 5 procent i opdrætsfiskeriet, men stiller tilsvarende strenge lusekrav i stedet for. Det er samtidig den norske regerings mål, at øge konkurrencekraften i erhvervet og dermed øge værdierne tilsvarende.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker giver væksten til dambrugene, mod et væsentligt strengere miljøkrav, når det gælder lakselus, hvilket er erhvervets største miljøudfordring netop nu. Kravet indebærer at der ikke må være mere end 0,1 voksen hunlus pr. opdrætsfisk i gennemsnit. Grænsen på 0,1 procent skal holdes ved maksimalt at bruge to medikament behandlinger pr. produktionscyklus. Dette vil samtidig bidrage til at mindske resistens udviklingen mod de lusemidler som benyttes i dag.

Miljøkravene er skærpet betydeligt i forhold til tidligere tiders grænse på 0,5 lus pr. opdrætsfisk i gennemsnit og vil give hele branchen et grønnere image. Oplægget vil i det hele taget, ifølge den norske fiskeriminister, bidrage yderligere til at hindre resistensudviklingen, ved at ændre lusebekæmpelsen og på ikke medikamentel metoder.

Øget kontrol

Kravene vil blive fulgt hårdt op med øget kontrol fra det særlige Norske Madtilsyn og regeringen vil styrke kontrollen med 10 mill. Nkroner og brud på reglerne vil konsekvent blive mødt med sanktioner.

Samtidig med den norske fiskeriminister Aspaker præsenterer en kontrolleret og miljømæssig forsvarlig vækst i opdrætsindustrien, lægges forslaget fra Regeringen Stoltenberg fra 11. oktober 2013 væk, (forlaget om rullende gennemsnitlige MTB (maksimalt tilladte biomasse)).

Forslaget sendes til høring

Selve tildelingen gennemføres ved at det udarbejdes en tildelingsforskrift. Denne sendes til høring, med en frist til den 1.oktober 2014. Regeringen sigter på en snarlig gennemførelse i det norske Storting, som overhovedet muligt.