Sildefiskeriet skuffer i Ringkøbing Fjord

Sildefiskeriet skuffer i Ringkøbing Fjord

Den gamle fjordhavn i Hvide Sande, Tyskerhavnen, plejer i forårsmånederne at være fyldt med sildeskæl og syde af aktivitet. Og den kæmpestore lossemaskine kæmper som regel en hård og brav kamp med at følge med til at gøre sildene klar til auktion. Sådan er situationen desværre ikke i år.

Tidligere tiders bundgarnsfiskere, som talte over 20 for en generation tilbage, er nu reduceret til fire fiskere / selskaber i alt, der alle kæmper med at få økonomien til at hænge sammen.

Sildefiskeriet er fjernt fra hvad det var engang. Med starten for to år siden for bundgarnsfisker Andreas Huus (Dreas), nåede sildefiskeriet sidste år i 2014 op på godt 50 tons. Dette var for denne sæsonen en halvering i forhold til året før for de fleste bundgarnsfiskere på Tyskerhavnen, som også havde oplevet og kunnet noterer sig en halvering af sildefiskeriet i forhold til 2012. Så fiskeriet halter gevaldigt bagefter. Alene det faktum, at den vestjyske bundgarnsfisker tilbage i 2009, sammen med Chr. Oluf Iversen, blot på 6 dage landede 66 tons sild, giver et billede af hvor galt det er gået med sildebestanden. I år blev det kun til 30 tons sild for ca. 3 måneders fiskeri.

”Jeg havde 5 sæt ud og havde i år koncentreret mine pæle omkring Hvide Sande, med det sydligste sæt ud for Helligåndskirken og resten stik øst 25 minutter ude. Det har været med til at reducerer tiden på vandet og brændstof udgifterne,” fortæller Dres til FiskerForum.

Men trods en konsekvent og målrettet indsats for at holde omkostningerne nede, må bundgarnsfiskeren, her til den første tage job på land, for at strække økonomien lidt. Det bliver i Dres` gamle fag som smed, hvor han har fået beskæftigelse ved Vest-El i Hvide Sande. Der er med den nye arbejdsplads sikret mulighed for, fire måneder om året, at fiske som tidligere, sideløbende med beskæftigelsen på land.

Det svingende resultat på Fjorden

Årsagen til fiskenes fravær og det faktum at fangsterne derfor er blevet mindre og pengestrømmen ligeså, kan skyldes mange ting. Uden at hænge nogen ud og uden at pege på nogen speicel for den noget tamme sildesæson, har den øget mængde sæler og de stadigt flere Skarv, selvfølgelig været noget af årsagen.

Men Dres mener også at Hvide Sande Havns aktiviteter omkring de nye moler i havnen, hvor der er planlagt flytning af 460.000 m3 sand fra Nordsiden til stranden syd for Hvide Sande. Dette har været en medvirkende årsag til at givet så meget røre i vandet at de indtrængene sild, er stoppet ved yderste mole og fundet andre farvande at gyde i. Med to store sandpumpere samt Havnens egen sandpumper træl, har aktiviteten været ekstrem og med sluseportene lukket under uddybningsarbejdet, har vandet været ekstremt grumset og beskidt. Kun i perioder med kuling vejr, hvor sandpumperene har været tvunget til at ligget stille, har fjordfiskeren Dres, oplevet at silden har trukket ind i fjorden.

”Tre sandpumpere har ødelagt sildefiskeriet fuldstændigt, siger Dres til FiskerForum

Udsigten til endnu en udvidelse og større aktivitet fra Havnens side omkring spunsarbejde ved det nye kajanlæg ved Aarhuskajen, ser fjordfiskeren heller ikke lyst på til den kommende forårssæson for sild.

Det er ikke mindre end en katastrofe og det bliver det ikke mindre af, når de fisk som skulle have gydet i Ringkøbing Fjord, også næste år måske vælger andre gydeområder frem for Fjorden. Dette vil ikke ligefrem fremme gydebestanden i Fjorden, tværtimod.

”Så drømmen om et jævnt, muntert og virksomt liv på jord, som det, jeg ville ej med kongers bytte,” som NFS Grundtvig skrev i 1839, har nu fået en anden betydning for Dres, der her efter anden sæson som selvstændig Fjordfisker, nu må supplerer indtægten op med en lønindkomst fra land. Trods den gammel drøm ikke helt er gået i opfyldelse, er der ingen anger at spore i Dres` ansigt og heller ingen fortrydelse, for det er stadigt det frie liv på Fjorden og den friske luft samt lyden af den 21 fods store damjolle Genesaret, der sikkert også til næste forår, får den nu 31 årige fjord- og bundgansfisker ud på vandet igen.

FiskerForum.com