Sikkerheden om bord på en garn kutter

Sikkerheden om bord på en garn kutter

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har produceret filmen for at komme endnu et skridt videre med sikkerheden, men også for at vise, at sikkerheden ombord har meget med den kultur at gøre, som skabes ombord.

Fiskere fortæller om deres dagligdag på havet, om deres arbejdssituationer ombord ved fiskeri med både garn, trawl, flyshooting, snurrevod, not og bomtrawl, samt ved fiskeri af muslinger og hesterejer.

Se filmen – Fiskeri med Garn her nedenfor.

Udover at filmene har fokus på sikkerhed ombord, så tegner de også et billede af, hvordan fiskeriet foregår. Der er tale om repræsentative fiskeriformer, og i filmene ser man, at forudsætningen for et godt og sikkert arbejdsmiljø først og fremmest er kendskab til håndteringen af fiskeredskaberne og opmærksomhed på de risici, der kan være i forbindelse med fiskeriets udførelse.

Filmene er støttet af EU og NaturErhvervstyrelsen gennem Fiskerifondsmidler.