SFP vurderer tilstanden af fiskebestandene.

SFP vurderer tilstanden af fiskebestandene.

The Sustainable Fisheries Partnership (SFP), er en uafhængig ikke-statslig organisation, der udbyder vejledning og rådgivning til skaldyrs og fiske leverandører og producenter, har udgivet sin årlige bæredygtigheds oversigt over de fiskearter, der anvendes til fiskemel og fiskeolie.
EUs Fiskerikommissær Maria Damanaki kommenterede: “Det er altafgørende at forsyningskæden, har de værktøjerne der skal til, i den nødvendige overvågning, så de aktivt kan gå ind i forbedringer af arbejdsgangen fra hav til bord.” Hun tilføjede: “Vi har alle et ansvar for at sikre fiskebestandene på langt sigt. Det er vigtigt og nødvendigt at holde fiskeriets påvirkning af miljøet inden for nogle bæredygtige grænser, ved at benytte os af al den viden som vi har om samspillet mellem fiskeriet og de maritime økosystemer.”

Intet fiskeri som figurerede i undersøgelsen scorer mere end 8 på tværs af alle kriterier ( hvor kategori A er den øverste kategori).

62,4% af fangsterne stammer fra fiskerier, der score over 6 i alle kriterier, og scoren for biomassen (score 4) er 8 eller derover er på eller over målniveauerne (kategori B1). Dette fiskeri er i meget god form, men kan godt klare nogle forbedringer i forvaltningen.

8,3% af fangsterne stammer fra fiskerier, der scorer 6 eller derover på tværs af alle kriterier, men ikke en score over 8 for biomassen (kategori B2). Dette fiskeri er i god form, men ville drage fordel af forbedringer i forvaltningen.

29,3% af fangsterne stammer fra fiskerier, der scorer under 6 på mindst ét af kriterierne. Dette fiskeri er ikke blevet effektivt forvaltet og betydelige forbedringer er påkrævet.

Kun tre fiskerier, som repræsenterer 6,7% af fangsten, score under 6 på biomassen og dermed kræver hurtige forbedringer. Disse er blandt andet: den Europæisk sardin – Iberiske anchoveta og den chilenske Jack makrel.

70,7% af fangsten fra disse fiskerier scorer 6 eller derover på alle fem kriterier – det er stort set i overensstemmelse med kravene i den eksisterende og foreslåede standard for foder til de bæredygtige akvakultur.

Kilde: EU Kommissionen
FiskerForum.com