Se de nye dagpengeregler for fiskerne her

Se de nye dagpengeregler for fiskerne her

3F Thy-Mors ser mange gode tiltag i den nye dagpengereform, som blandt andet får stor betydning for medarbejdere i fiskeriet, skriver Nordjyske på deres webside.

Første juli trådte de nye dagpengeregler i kraft, der betød et endeligt opgør med tidligere tiders opgørelse i uger, der nu fremover ændres det til at blive opgjort i timer istedet. Derudover giver de nye regler også ret til 30 ugers supplerende dagpenge, og her tæller hjemsendelse ikke med. Det kan være en fordel for især fiskere, forklarer 3F Thy-Mors ved Henriette Bunch til Nordjyske.

Hun understreger dog, at fagforeningen i forbindelse med at man fra første juli skal opfylde det nye beskæftigelseskrav. naturligt nok endnu ikke har den helt store erfarring og historik at falde tilbage på, når det drejer sig om de nye reformregler. »Reglerne er som bekendt kun først lige trådt i kraft, men vi er rimeligt tilfredse med reformen. Det er en fordel, at forbruget af dagpenge nu opgøres i timer i stedet for uger. Det betyder, at hvis du modtager dagpenge for en dag, så svarer det til syv timers dagpenge, og ikke en hel uge eller 37 timer, som det var tilfældet før,« siger hun.

Reglerne vil også være til gavn for medarbejder, der kan opleve at blive sendt hjem, for eksempel fiskere, der bliver hjemsendt, når der ikke er fisk at fange. De nye regler gør nemlig, at hjemsendelse ikke bliver talt med i forbruget af dagpenge.

Herunder kan du se 3F´s overblik over den nye dagpengereform, samt 3F´s video om emnet.

Ny dagpengereform – Overblik

Optjening

For at få dagpenge skal du fra 1. juli opfylde det nye beskæftigelseskrav. Det regnes i kroner: Inden for tre år, skal du have tjent 223.428 kroner. Du kan højst tælle 18.619 kroner med hver måned, til at opfylde kravet. For deltidsforsikrede er indkomstkravet lavere.

Det er kun ustøttet arbejde, der optjener ret til dagpenge. Det vil sige, at job med tilskud ikke tæller med.

Dagpengesats

A-kassen beregner din dagpengesats på baggrund af de bedste 12 måneders indtjening inden for de sidste to år.

Du får kun beregnet en sats, når du starter på en ny dagpengeperiode.

Første juli indføres en månedssats – et fast beløb – uanset om det er en kort eller lang måned. Satsen bliver på 18.403 kroner om måneden for en fuldtidsforsikret, maksimal sats.

Aconto-udbetaling

Fra 1. juli vil dagpenge blive udbetalt aconto for en hel måned af gangen, uanset månedens længde. Dagpengekortet skal indsendes ca. en uge før d. 1 den efterfølgende måned. Derfor skal du selv komme med et kvalificeret gæt på, om du regner med at have arbejdstimer m.v.– eller ikke – den sidste uge i måneden. På den baggrund udbetales dine dagpenge.

Når måneden er gået, indberetter arbejdsgiverne eventuel løn til indkomstregistret. Derefter samkøres indkomstregistret med dagpengekortene. Har du fået for mange eller for få dagpenge, reguleres beløbet inden for de næste tre måneder. Det kan eksempelvis ske, hvis du uventet får arbejde de sidste dage af en måned.

Forbrug af dagpenge i timer

Nyt er det også, at du fremover kun forbruger det antal timer af din dagpengeperiode, som du har fået dagpenge for. Indtil 1. juli regnes forbruget i hele uger – så du har brugt en uges dagpenge, selv om du kun har fået dagpenge én dag i en uge.

Karensdag

Der kommer en karensdag hver fjerde måned. Det vil sige, at hver gang du har været ledig i fire måneder, trækkes du for én dags dagpenge. Har du været fuldt ledig fra juli og frem, vil du første gang kunne blive ramt af en karensdag ved udgangen af oktober måned.

Du kan undgå karensdagene, hvis du inden for de fire måneder har arbejdet i mere end 148 timer (svarer til 20 dage).

Overskydende timer afskaffes

I dag modregnes det i dine dagpenge, hvis du har fået løn for mere end 37 timer om ugen, før du bliver ledig. Det kaldes ”overskydende timer”. Fra juli afskaffes de overskydende timer, så der vil ikke fremover ske modregning i den efterfølgende måned, hvis du har haft overarbejde i den forudgående måned.

Dog modregnes overarbejde i den måned, hvor timerne ligger – det vil sige, hvis du både har overarbejde og får dagpenge i samme måned.

Højst 2 G-dage

Fra 1. juli kan du højst få to G-dage på maksimal dagpengesats. Der er ikke længere særlige regler for kortvarige ansættelsesforhold. G-dage er de dage, arbejdsgiverne betaler ved fyring og hjemsendelse.

Forlængelse af din dagpengeperiode – nu i timer

Siden 1. januar har der været mulighed for at få forlænget dagpengeperioden med op til et år, hvis du har haft lønarbejde.

Fra 1. juli beregnes forlængelsen ikke længere i uger, men i timer. Det vil sige, at én times lønarbejde giver to timers forlængelse af dagpengeperioden.

Genoptjening

Hvis du har timer stående på din beskæftigelseskonto, når din dagpengeperiode udløber, fordi du har haft lønarbejde i din dagpengeperiode, kan du optjene ret til en ny dagpengeperiode, når du opfylder et krav om 1.924 timers arbejde inden for tre år.

Har du ingen timer stående på beskæftigelseskontoen, når du har mistet retten til dagpenge, kan du komme ind i systemet igen, på samme måde som du første gang optjente ret til dagpenge. Det vil sige, at du skal have tjent 223.428 kroner (2017-tal) inden for tre år.

Du kan risikere en kortere dagpengeperiode

Hvis du har været meget ledig, risikerer du at få kortet din dagpengeperiode ned med én måned. Det sker, hvis du har fået dagpenge i fire år (i alt 7.696 timer) inden for otte år (96 måneder).

Reglen har tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at også ledighed før 1. juli 2017 tæller med.

Er du ledig nu?

De nævnte punkter ovenfor er kun en del af de regler, der træder i kraft 1. juli 2017.

Er du ledig nu og i tvivl om, hvad reglerne kommer til at betyde for dig, så er du altid velkommen til at kontakte din a-kasse.

Timebank på Mit3F

Fra 1. juli kan du på Mit3f.dk blandt andet se, hvor mange timer, du har brugt, og hvor mange timer der står på din beskæftigelseskonto eller ”timebank” i a-kassen.