Sæsonen for tobis rundes af med møde i Thyborøn

Sæsonen for tobis rundes af med møde i Thyborøn

Mødet er arrangeret af DTU Aqua, DFPO og DPPO, der inviterer til en snak om forløbet af sæsonen, men også om det nye VIND projekt (Dynamiske brugerstyrede havkort til værdiløft af dansk industrifiskeri) bliver vist og gennemgået.

Det hele foregår på Auktionscentreret i Thyborøn, torsdag den 13. juli 2017 fra kl. 10.00 til 12.30.

På mødet vil det GUDP-støttede projekt VIND blive gennemgået og forklaret, blandt andet med en gennemgang og samkøring af data fra skrabetogtet, med oplysninger om fiskernes eget fiskeri, hvor og hvornår. Ligeledes vises den nye plottefunktion, der kan sammenkoble e-loggens fangstdata med VIND systemet og som på sigt også kobler diverse fysiske parametre med, som strøm, temperatur, vind m.m. i trækstregen, så systemet bliver helt fuldendt.

Et helt unikt system, der er udviklet under fisker / forsker samarbejdet og som er gået sammen om at styrke den teknologiske udvikling i dansk fiskeri. Hvor fremtiden er elektroniske havkort, der skal gøre fiskeriet nemmere mere målrettet og slutligt også gerne skulle give et mere økonomisk og rentabelt fiskeri.

Det tætte samarbejde, her også været omkring Kortlægningen af fiskenes føde. Også et pilotprojekt som DTU Aqua gennemførte tilbage i 2014, hvor sammenhængen mellem gode fangster af tobis og tilstedeværelsen af mængden af vandlopper i vandet. Oplysninger som også nu findes i de elektroniske havkort, da fiskerne selv deltager med indsamling af informationer om vandlopperne til havkortene og dermed gør fiskeriet meget mere målrettet. Informationer og prøver taget med plankton-net, som siden er videregivet til DTU, som efterfølgende har analyseret resultaterne og i data form ført dem tilbage til fiskerne, så de elektronisk følgende har været betydeligt bedre rustet til fiskeriet end tidligere. Fem både har deltaget i dette forsøg og meningen er at hele fiskerflåden, på et tidspunkt får del i disse informationer.

På denne baggrund bliver året tobis-fiskeri gennemgået og der vil i den forbindelse på mødet være mulighed for interesserede, at modtage et link, så man selv kan afprøve programmet.

DTU Aqua, DFPO og DPPO har åbnet måde for alle fiskere, der er interesserede i denne teknologiske landvinding og gælder sig til at også at drøfte tobis sæsonen med alle fremmødte.