Saltvandsbrug: Optimal vandkvalitet giver fiske-succes

Saltvandsbrug: Optimal vandkvalitet giver fiske-succes

Helt her ude på den jyske vestkyst ligger Sashimi Royal Hanstholm, der har overvældende succes med landbaseret saltvandsbrug til opdræt af Yellotail Kingfish.

Sashimi Royal A/S beskriver på deres hjemmeside, at de producerer Yellowtail Kingfish i et af verdens mest moderne landbaserede saltvandsfiskeanlæg med fokus på en skånsom håndtering, miljøvenlig produktion samt bæredygtigt i forhold til omgivelserne. Kingfish er et højkvalitetsprodukt, som hovedsageligt anvendes til Sushi og Sashimi.

Anlægget i Hanstholm, har stor succes med produktionen, som til forskel fra andre danske havbrug til vands, istedet har valgt et saltvandsanlæg placeret på land. Det giver en fordel, da man fuldstændig har kontrol over vandets kvalitet til anlægget, der kan renses for plastikrester og parasitter, som der ellers findes til rigelighed i åben sø.

Fisken motioneres også i de store runde og lukkede kar, som for anlæggets vedkommende i Hanstholm, består af to ringe i produktionshallen hvor fisken står i stimer opstrøms, som de naturligt er vant til fra naturens side. Foderet kontrolleres også og der fodres fast hver anden time, hvilket sammenholdt med det øvrige giver et fuldt kontrolleret og sporbart slutprodukt.

Et fiskeprodukt der fuldstændigt flugter Sashimi Royals filosofi om dyrevelfærd, bæredygtighed og sporbarhed, da man kender og 100 procent styre fiskens livscyklus i omgivelser, der også er kendetegnende for firmaets miljøbeviste holdning. Her sendes ca. 7.000 m3 saltvand gennem rensningsanlægget hver time, for at fjerne partikler og kvælstof og kuldioxid, hvorefter det atter tilføres H2O (ilt) inden det igen cirkulerer videre i anlæggets runde tanke.

God slagteværdi giver god økonomi

Yellowtale Kingfish, der fortrinsvis bruges til sushi og sashimi, er en fisk der sælges for mellem 80 og 100 kroner kiloet. Opdrætstiden ligger på omkring 12 måneder, før Yellowtale Kingfishen når den ønskede slagtevægt på ca. 4 kilo. Efterspørgslen efter denne kvalitetsfisk er nærmest uudtømmelig og udsigterne for denne produktion, loves da også godt for en stor fremgang. Hvilket er vand på firmaets fremtidsplaner, der netop nu lægger sidste hånd på færdiggørelsen af det igangværende byggeri i Hanstholm, der skal gøre Sashimi Royal til verdens største landbaseret anlæg for Yellowtail Kingfish..

Endnu er saltvandssanlægget i Hanstholm kun oppe på halv produktion, men målet er på sigt, at kunne levere fisk til ca. 6.000 slagtninger om ugen.

Adm. direktør Claus Rom fra Sashimi Royal understreger overfor Food-Supply, at virksomheden stadig er i en opstartsfase, men han er ikke i tvivl om, at der er store perspektiver i denne produktion, netop fordi den er bæredygtig, og fordi fremstillingen af fisken er fuldstændig sporbar.

Du kan læse hele artiklen i Food-Supply.dk her

Kilde. Sashimi Royal og Food-Supply.dk FiskerForum.dk