Sælerne hærger også i Finland

Sælerne hærger også i Finland

Erhvervsfiskerne i Finland er oprørte over skader på deres fangster og udstyr, forårsaget af gråsæler og fiskerene kræver kompensation for sæl-skaderne for over 3,3 mio. danske kroner

Over en tredjedel af de 1.500 fiskefartøjer, der er registreret til kommercielt fiskeri i havområderne omkring Finland, har rapporterede om tab af fisk og redskaber på grund af gråsælernes hærgen i 2013.

Oplysningerne kommer fra Det finske Fiskeris Havundersøgelses Institut, som har fået indrapporteret skader på fisk og redskaber for omregnet ca. 3,3 mio. danske kroner, af fiskerne. Skaderne omfatter også beskadigelse af 155 tons fiskeredskaber, som har måtte gennemgå reparation eller efterfølgende kunne smides væk.

Optællingerne af sæler omkring Finland viser også at sælerne stiger i antal og optællingerne i 2013 nåede helt op på 28.000 gråsæler i området. Helt op til næsten 70 procent af sælerne opholder sig i nærheden af fiskeredskaber, hvorfra de forsyner sig og derfor gør livet endnu mere surt for det hårdtarbejdende fiskerierhverv. Satelit optagelser har fundet at seks ud af hver ottende sæl, lever tæt på fiskernes fangstredskaber og benytter fiskernes redskaber som forrådskammer.

 

Skriv et svar