Sæl-møde for fiskerne på Bornholm

Sæl-møde for fiskerne på Bornholm

Under overskriften »Fortæl forskerne om sæl-problemerne«, inviterer Bornholms Fiskeriforening til sælmøde, onsdag den 5. december, hvor forsker Lotte Kindt-Larsen og seniorforsker Jane Behrens fra DTU Aqua, fortæller om den faktuelle viden forskerne har og lægger samtidig op til en åben dialog med de lokale fiskere.

Det er almindelig viden efterhånden, at sælerne både direkte og indirekte er en stor trussel mod torsken i Østersøen. Faktum er, at de ødelægger fiskernes fangster og deres redskaber samtidig med de overfører parasitter til torsken. En situation som de senere år har reduceret fiskeriet omkring Bornholm væsentligt.

Derfor har forskerne fra DTU Lotte Kindt-Larsen og jJane Behrens indvilget i at gerne komme til Bornholm og fortælle, hvad de ved om de direkte og indirekte effekter af sæler på torsken. Efter forskernes indlæg lægges der op til en dialog, hvor forhåbentligt mange lokale fiskere vil fortælle om deres oplevelser i forhold til sælerne. Ligeledes håber forskerne, at der vil komme mange rigtig gode forslag til hvorledes problemet med sælerne kan afhjælpes.

Selvom forskerne fra DTU ikke direkte har mandat til at ændre forholdene her og nu, så indgår møderesultatet i det videre arbejde. Så fiskernes feedback er derfor ekstremt vigtige i arbejdet med at imødegå sæl-problemet.

Bornholms Fiskeriforening er glade for DTU-forskernes fremmøde og ikke mindst at der er lagt op til en åben dialog omkring problemerne. Håbet er også at flere politikere vil møde op og tage del i mødet om dette for fiskerne nærmest uløselige problem med de grådige og altødelæggende sæler.

Mødet er programsat til onsdag den 5. december 2018 hos Bornholms Fiskeriforening, (Bornholms Landbrug og Fødevarer) på Rønnevej 1 i Aakirkeby på Bornholm. Undervejs på mødet vil deltagerne blive tilbudt kaffe og kage og fiskeriforeningen oplyser at rejseomkostninger er for egen regning.

Arrangementet bliver afholdt som led i Fisker-Forsker Netværket, som er et samarbejde mellem DTU Aqua, Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO, og som er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Fiskeri-styrelsen. 

Kilde: DFPO og Bornholms Fiskeriforening FiskerForum.dk