Embedsværkets Exit-aftale – politikerne skal nu gøre arbejdet færdigt

Embedsværkets Exit-aftale – politikerne skal nu gøre arbejdet færdigt

Flere medier kalder den engelske Premierminister Theresa Mays fem timer lange regeringsmøde i London i aftes, for ikke mindre end en Brexit-sejr for hende.

For rullende kameraer, kunne hun i aftes viderebringe nyheden, og hun påpegede ved samme lejlighed, at briterne, med Exit-aftalen i hånden, vil tage kontrollen over egne grænser tilbage, og lovegivningen samt pengene går samme vej. Aftalen leverer den lovede Brexit og hun slog samtidig fast, at Storbritannien forlader det europæiske fællesskab den 29. marts 2019. Hun accepterer det britiske folks beslutning og der vil ikke blive nogen ny afstemning om »stay or leave«.

Talen omtales af alle medier her til morgen, som også ifølge Kim Bildsøe Lassen, Dr´s korrespondent i Storbritannien, der omtaler opbakningen i May´s regering til Brexit-aftalen med EU, som en stor sejr for Premierministeren. »Nu kan hun tage situationen videre og forsøge at forhandle aftalen igennem. Men vi mangler stadig at høre fra ministrene, der var med. Hun sagde nemlig ikke, om der var fuldstændig opbakning fra alle, og vi ved ikke, om der er nogen af ministrene som har valgt at trække sig tilbage,« siger Kim Bildsøe Lassen.

Brexit-aftalen er langt fra i hus endnu

Udtalelsen fra DR´s korrespondent følger flere udmeldinger, om de store problemer der fortsat skal overvindes, hvis Exit-aftalen skal være på plads inden marts måned næste år.

Aftalen kan læses her (engelsk)

AFTALENS VIGTIGSTE PUNKTER  - EU og Storbritannien har forhandlet sig frem til et udkast til en Brexit-aftale, som blev offentliggjort i går. - Aftalen omhandler vilkårene for selve skilsmissen, mens forhandlingerne om forholdet mellem EU og Storbritannien efter skilsmissen først vil begynde, når udtrædelsen er en realitet. - Det næste skridt er at det britiske underhus skal stemme om aftalen. Her er premierminister Theresa May i mindretal. EU-landene skal godkende aftalen på et topmøde 25. november. - Storbritannien og EU er blevet enige om en overgangsperiode efter briternes EU-Exit 29. marts 2019, som skal vare i 21 måneder frem til 31. december 2020. - Overgangsperioden skal give tid til trinvist at afvikle de større dele af EU-samarbejdet. - Perioden kan forlænges yderligere, hvis begge parter er enige. - Spørgsmålet om en grænse mellem Irland og det britiske Nordirland har vist sig særlig besværligt i forhandlingerne, eftersom Brexit vil betyde exit fra det indre marked med dets frie bevægelighed. - Aftaleudkastet indeholder en midlertidig aftale om grænsen, hvor man undgår en »hård« grænse med fysiske barrierer eller toldkontrol mellem de to lande. - Senere forhandlinger skal finde en mere permanent løsning på grænseproblemet. - EU vil give de britiske finansmarkeder »basisadgang« til EU's indre marked. Dermed får briterne den samme adgang som eksempelvis USA og Japan. - Briterne skal dog fortsat underlægge sig en række EU-regler for at få adgang. Det skal blandt andet sikre den finansielle stabilitet og forbrugernes rettigheder. SKILSMISSEAFTALEN   En aftale om, hvilke vilkår der skal gælde for de 4,5 millioner EU-borgere som bor i Storbritannien og for briter, som bor i EU-landene. Skilsmisse-aftalen skal også håndtere spørgsmålet om, hvordan grænsen mellem Irland og Nordirland skal kontrolleres, når den bliver en ydre EU-grænse. Og endelig skal der laves en aftale om håndtering af de økonomiske forpligtelser, som de 27 EU-lande og Storbritannien har indgået i fællesskab. OVERGANGSORDNINGEN   Det er aftalen, som gør det muligt for Storbritannien fortsat at deltage i store dele af EU-samarbejdet efter skilsmissen. Under overgangsordningen vil Storbritannien ikke være med til at træffe beslutninger i EU. Den er faldet på plads og løber til udgangen af 2020. HANDELS- OG SAMARBEJDSAFTALEN  Når Storbritannien er ude af EU, og overgangs-ordningen er ophørt, er det tanken, at der skal være indgået en handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Storbritannien. Aftalen indeholder vilkårene for fremtidig relationer mellem EU og Storbritannien. 

Det næste skridt på forhindringens vej, bliver at præsentere et samlet aftaleudkast til det britiske Underhus, der så skal vende tommelfingeren op eller ned for hvorvidt man vil gå videre med aftalen.

Kilde: DR FiskerForum.dk