Royal Greenland i fremgang

Royal Greenland i fremgang

Royal Greenland opnåede i første halvår af 2010/2011 et resultat efter skat og minoritetsinteresser
på 12 mio. kr. Det er første gang i fem år, at koncernen leverer et positivt halvårsresultat.

Halvårsresultatet er 69 mio. kr. bedre end året før, hvor Royal Greenland havde et halvårsunderskud
på 57 mio. kr.

Royal Greenland opnåede et driftsresultat (EBIT) på 84 mio. kr. for første halvår, hvilket ligeledes
er det bedste resultat i fem år.

Den markante resultatfremgang er dels udtryk for, at den gennemførte turn-around har fungeret,
dels udtryk for at Royal Greenland har vundet markedsandele i alle væsentlige markeder.

Royal Greenland opnåede betydelig vækst, idet omsætningen er forøget med 13 % i forhold til året
før. Fremgangen er opnået i praktisk talt alle markeder, men især Frankrig, Kina og de skandinaviske
markeder har vist stor fremgang.

En betydelig del af fremgangen er skabt på basis af de grønlandske produkter. Det gælder således
såvel kogte & pillede rejer som skalrejer. Derudover har Royal Greenland, som et direkte resultat af
opkøbet af fabrikken i Cuxhaven i Nordtyskland sidste forår, realiseret en meget positiv udvikling
for stenbiderrogn.

Efterspørgslen efter vores grønlandske produkter er gunstig, men indtjeningen udfordres af stigende
råvarepriser på hellefisk og rejer. Den gennemsnitlige udgift pr. kg for disse arter er ca. 20 %
højere end sidste år. Heri er ikke inkluderet de efterfølgende prisforhøjelser for hellefisk i Uummannaq
og Upernavik områderne, tilsvarende som prisen for stenbiderrogn forventes at være ca. 30 %
højere end sidste år.

Som bekendt er omkostningerne til elektricitet, vand og fragt langt højere i Grønland end i de lande,
hvor de grønlandske arter ellers fiskes. Da forbrugerpriserne er omtrent de samme uanset fiskenes
oprindelsesland, må Royal Greenland i størst muligt omfang søge at kompensere for de højere
omkostninger til infrastruktur ved investeringer i automatisering og forædling.

Den gennemførte modernisering af rejefabrikken i Ilulissat er netop udtryk for denne automatiserings-
og forædlingsstrategi. En tilsvarende modernisering er ved at være afsluttet for rejefabrikken
i Sisimiut. Og for to uger siden afsluttedes en større investering i hellefiskefabrikken i Qasigiannguit,
som blandt andet muliggør en højere grad af forædling af produkterne i Grønland.

Også Royal Greenlands europæiske fabrikker i Wilhelmshaven, Tyskland og Koszalin, Polen har genereret
stigende aktivitet.

Royal Greenlands finansielle råderum er intakt med et positivt cash flow fra driften på 129 mio. kr.
Koncernens pengebinding vil også fremadrettet være et konstant fokusområde.

I løbet af efteråret afdrager Royal Greenland 315 mio. kr. på koncernens gæld, herunder det første
afdrag på 50 mio. kr. på det ansvarlige lån fra Grønlands Selvstyre. Disse afdrag forventes gennemført
inden for de eksisterende finansielle rammer.

Selskabets soliditet er forøget og udgør 30 % (inkl. den ansvarlige lånekapital). Forrentningen af
den investerede kapital har i første halvår udgjort 7 %.

Selskabets forventede udvikling
I forbindelse med tiltrædelsen af den nye ledelse samt den gennemførte turn-around er Royal
Greenland i færd med at fastlægge en ny strategi med henblik på at udvikle og styrke selskabet. De
første resultater af dette arbejde vil være synlige allerede i regnskabsåret 2011/2012.

For indeværende år forventes et driftsresultat i størrelsesordnen 180-190 mio.kr. og et resultat efter
minoritetsinteresser og skat i størrelsesordnen 50-75 mio. DKK.

Det understreges dog, at der er en vis usikkerhed forbundet med markedsudviklingen i Japan, som
en konsekvens af jordskælvet og den efterfølgende tsunami. Japan er et væsentligt marked for
Royal Greenland med en andel af salget på knapt 10 %.