Rødspætte-kvoten i Skagerrak risikerer 25% reduktion.

Rødspætte-kvoten i Skagerrak risikerer 25% reduktion.

Nordjyske fiskere mangler fortsat en bestands-vurdering af rødspætter i Skagerrak og risikere derfor en betydelig beskæring af kvoten. Modsat har Nordsøen fået deres bestands-vurdering af rødspætter godkendt.
Hirtshals-fiskerne er bekymrede, da den vurdering der allerede foreligger endnu ikke er godkendt i Det Internationale Havforskningsråd, oplyses det til P4 Nordjylland. Ifølge fiskerne er rødspætterne både i Nordsøen og i Skagerrak nøjagtig ens rent genetisk og de mener derfor at vurderingerne bør dække begge områder.

I forlængelse af denne risiko har de nordjyske fiskere bedt havbiologer fra DTU Aqua, lave en DNA analyse af rødspætterne i både Nordsøen og i Skagerrak.

Det internationale Havforskningsråd – skal følge udviklingen i fiske- og skaldyrsbestandene. Oplysningerne bruges til at rådgive myndighederne om, hvor meget en bestand kan tåle at blive fisket set ud fra en biologisk synsvinkel. Målet er at sikre, at der er fisk og skaldyr nok til fremtidens fiskeri og at opretholde en mangfoldig natur.

Når en godkendelse ikke har fået det blå stempel af Det Internationale Havforskningsråd, så kan EU beskære fiskernes kvote med 25 procent om året og det kunne i princippet allerede ske i år.