Norge åbner trawlfrit område.

Norge åbner trawlfrit område.

Områderne på Nordbanken og Øverbanken har haft tids- og områdebegrænset brug af trawl efter lodde. Det er nu med øjeblikkelig virkning åbnet ifølge det Norske fiskeridirektorat.
Det Norske Forbund af Fiskebåtsredere har henvendt sig til Fiskeridirektoratet og anmodet om at områderne åbnes af hensyn til en mere rationel afvikling af loddefiskeriet. Områderne er normalt lukket i perioden 1. oktober og til 1. marts. Dvs. fiskerne får ekstra 5 dage.

Overvågningstjenesten i Tromsø samt Kystvagtcentralen er blevet varskoet om ændringen, og Fiskeridirektoratet understreger at fartøjerne løbende selv skal orientere sig om aktiviteter og udvise den fornødne agtpågivenhed.

Med hjemmel i den Norske Udøvelsesforskrift § 53 stk. 2, har Fiskeridirektoratet udfærdiget tilladelsen og har samtidig forhørt sig ved Kystvagtscentralen om der inden dette, har været snurrevods aktiviteter i området, hvilket ikke har været tilfældet.