Rejeskaller som effektivt og miljørigtigt sprøjtemiddel

Rejeskaller som effektivt og miljørigtigt sprøjtemiddel

Et nyt pesticid fremstillet af rejeskaller kan erstatte den gift, man bruger for at undgå svamp i landbrugets afgrøder.
Tidligere endte skaller fra rejer og krabber, som ildelugtende og besværligt affald, men nu har norske forskere ved Universitetet for Life Sciences (UMB) fundet at skallerne indeholder kitin, som efterfølgende udgør hovedbestanddelen i et helt nyt miljøvenligt plantebeskyttelsesmiddel til landbruget.

Forhistorien er at med EU`s regulativ 2014, som indebærer at de mest giftige af plantebeskyttelsesmidlerne, skal udfases og erstattes af mere miljøvenlige midler, har sat skub i udviklingen af alternative beskyttelsesmidler.

Behovet er presserende da svamp ifølge de seneste beregninger, er årsagen til at mindst 10 procent af verdens landbrugsproduktion af afgrøder går tabt på grund af svamp.

Forsker ved UMB Berit Bjugan Aam, som har bidraget til at udvikle teknologien, er optimistisk og udtaler til forskning.no, ”affald fra skaldyr findes i store og rigelige mængder. Ved at bruge en avanceret enzymteknologi, kan disse affaldsprodukter fra skaldyr omdannes til såkaldte kitooligosakkarider som er ugiftige og samtidig nedbrydelige i naturen.”.

Forskeren spår det nye miljøvenlige plantebeskyttelsesmiddel en stor fremtid, da man med et tag kan løse to store problematikker, nemlig affaldsproblemet med skaller fra rejer og krabber, samt løse et alvorligt pesticid problem, hvor giftige stoffer der negativt påvirker mennesker, dyr og miljøet fjernes permanent.