Regulering af sælerne fungerer bare ikke

Regulering af sælerne fungerer bare ikke

I det fiskerige farvand omkring Saltholm, kæmper lokale fiskere dagligt en ulige kamp med skambidte fisk og ødelagte redskaber forårsaget af både grå og spættet sæler.

Specielt er problemerne taget til for de mange fiskere fra Kastrup Havn, der trods tiltagende problemer med sælerne, har uoverstigeligt svært ved at få tilladelsen fra Naturstyrelsen, til at regulere sælerne i farvandet omkring Saltholm.

Langsommelig og bureaukratisk forretningsgang i Naturstyrelsen

Resultatet af dette kan nu direkte aflæses i mængden af sælbidte fisk i garnene, samt ødelagte fiskeredskaber, der sender økonomien nedad i ekspresfart, med store økonomisk tab for fiskerne til følge.

Sælerne bredder sig mere og mere..

Nu er der dukket sæler op på steder, hvor der aldrig er set sæler før. Der er godt nok åbnet for regulering af sæler fra naturstyrelsens side, men tilladelserne bliver efter fiskernes mening, enten syltet eller også er de urimeligt længe om at komme igennem.

Flere af fiskerne mener i øvrigt, at det er fuldstændig uforståeligt, så lille en mængde sæler der bliver givet tilladelse til at bortregulere.

Latterlig regulering

Hvis man får tilladelsen, må man kun regulere 2 stk. spættet sæler pr. måned, hvilket overhovedet ikke modsvarer tilvæksten og ydermere er det fra i år, heller ikke længere tilladt at regulere der hvor redskaberne står anbragt, pga. det nyligt vedtagne naturbeskyttelsesområde.

De områder hvor der ikke må reguleres, er blevet voldsomt udvidet og som følge deraf, kan der ikke reguleres der hvor redskaberne står anbragt. Ifølge tilladelsen må der nemlig kun reguleres 100 m fra redskaberne.

En styrelse i slow motion

Man kan så begynde at spekulere over, om det er en bevidst handling fra myndighedernes side, at man først med den ene hånd åbner for regulering, mens man med den anden hånd, via regler og forordninger, bevist spænder ben for ansøgningerne og gør reguleringen fuldstændig umulig.

Et kæmpe paradoks

Ifølge naturstyrelsen skulle folk der regulerer sæler efter den 1. janaur 2015 have deltaget i et såkaldt sæl kursus. Et kursus, der på nuværende tidspunkt, overhovedet ikke eksistere.

Det er også uforståeligt for fiskerne fra Kastrup Havn, at der ikke gives tilladelser til regulering af gråsæler, da disse jo nærmest er i eksplosiv vækst overalt.

Naturstyrelsen ignorerer fiskernes henvendelser

Fiskerne føler sig i den grad ladt i stikken af naturstyrelsen, der enten bevidst sylter sagerne eller bare er urimeligt længe om, at give enten tilsagn eller afslag på ansøgningerne. Telefoner til Naturstyrelsen bliver stort set aldrig taget og mails til samme styrelse besvares ikke.

Set i lyset af dette bør der nye tiltag til, som kan lette sagsbehandlingen og måske endda få nogle folk sat på sagerne, der både har indsigt og tid til at behandle ansøgningerne indenfor en rimelig tid.