Protest mod dumpning, får Miljøstyrelsen til at trække i land
Miljøstyrelsen har netop trukket en tilladelse tilbage, hvor Rungsted Havn ellers havde fået tilladelse til at dumpe 20.000 m3 oprensningsmateriale. Arkivfoto - H4 FSK-PO

Protest mod dumpning, får Miljøstyrelsen til at trække i land

Miljøstyrelsen har netop trukket en tilladelse tilbage, hvor Rungsted Havn ellers havde fået tilladelse til at dumpe 20.000 m3 oprensningsmateriale fra Rungsted havn og sejlrende i Øresund.

Tilbagekaldelsen sker efter FSK-PO har påpeget, at der fiskes i området, og at dumpningen derfor negativt ville påvirke fiskeriet.

Miljøstyrelsen vurdere i afgørelsen, at fiskernes hensyn vægtes tungere end havnens hensyn, idet dumpningen »under de angivne vilkår vil have indgribende betydning for fiskeriet«.

Hvad der sker nu er usikkert, men indtil videre er Øresund og fiskepladser sparet for 20.000 m3 oprensningsmateriale.

»I FSK-PO er vi imod dumpning på havet, da det har store konsekvenser ikke bare for kystfiskeriet men også for naturen. At skaffe sig af med affald ved at smide det i havet, hører ikke hjemme i nutidens Danmark«, siger Hanne Lyng Winter, biolog i FSK-PO