Potientielt stort muslinge-fiskeri går danske fiskeres næse forbi
tyske muslingfartøjer, med EU’s velsignelse, støvsuger havbunden ude 12 sømil vest for Esbjerg, for små »Baby« blåmuslinger

Potientielt stort muslinge-fiskeri går danske fiskeres næse forbi

Alt mens tyske muslingfartøjer, med EU’s velsignelse, støvsuger havbunden ude 12 sømil vest for Esbjerg, for små »Baby« blåmuslinger, og lander 100 tons ad gangen til hollandske sættevogne på kajen i Esbjerg. Så ligger danske fiskere og kan bare se til.

Tyske muslingefiskere lander danske muslinger til hollandske sættevogne

For små blåmuslinger må fiskes af tyske fiskere – danske fiskere kan kun kigge på, for myndighederne kan, vil eller orker åbenbart ikke at give sig i kast med EU forordningerne på dette område. Trods adskillige henvendelser til myndighederne, så må danske fiskere, der ellers søger alternativer til deres fiskeri, se tonsvis af ukvoteret muslinger forsvinde ud at Danmark, for aldrig at vende tilbage igen.

»Die dumme dänen« fristes man til at sige, når man på Esbjerg Havn i disse måneder har kunnet følge den enorme aktivitet omkring fiskeriet af små »Baby« blåmuslinger. Muslinger der vælter indover kajen med 100 tons af gangen. De læsses på flere sætte-vogne, der med kurs Tyskland, sender »Danske« muslinger over grænsen til genudsætning i den tyske del (Niedersachsen) af Vadehavet.

Baby blå muslinger fanges i tonsvis ud for den danske vestkyst - til genudsætning i Tyskland

Alene i år har tyske fiskere landet 6.000 tons små blåmuslinger
Muslinger fra et område Vest for Blåvandshuk Fyr. Et område der traditionelt altid har haft gode blåmuslinge-forekomster og i perioder, engang imellem og ca. hvert andet eller tredje år, blomster op med muslinge-banker som mangedobles i størrelse, for senere under efterårsstormene helt at forsvinde igen. Disse opblomstringer af muslingebankerne udnytter tyske fiskere maksimalt og helt optimalt. De skraber muslinger op og fragter dem sydpå til genudsætning og udlægning i den tyske del af Vadehavet. Her kan de så vokse sig store og kød-fyldte til senere høstning.

 

Jesper Juul Larsen har i sin egenskab af bestyrelsesmedlem for Danmarks Fiskeriforening og formand for Sydvestjyske Fiskeriforening fået mange henvendelser i år, om det omfattende muslingefiskeri ud for Esbjerg. Et fiskeri, han først i år har fået kendskab til, forklarer han videre til FiskerForum.dk. Men oplysningerne er givet videre til Fiskerikontrollen, som direkte adspurgt af den lokale fiskeriformand oplyser, at der intet ulovligt er i de tyske muslingefiskeres gøren og laden. »Vi bør lade danske muslingefiskere få samme muligheder, når Nordsøen med års mellemrum, giver en opblomstring af små blåmuslinger. Samtidig bør vi finde områder kystnært, hvor fiskerne lovligt kan gen-udsætte og udlægge de små muslinger, til gavn for områdets miljø, fugle og fiskere. Således der kan etableres nye muslingebanker, der senere kan fiskes på, understreger Jesper Juul Larsen og fortæller at han i den nærmeste fremtid vil kontakte DTU Aqua, for i fællesskab at finde egnede områder kystnært, så danske muslingefiskere, kan være klar når et nyt boom af små blåmuslinger viser sig ud for Vestkysten.

Få danske muslingefiskere indover dette fiskeri:

  • Et så lukrativt muslinge-fiskeri, kunne skabe mange ekstra arbejdspladser på land.
  • Danske fiskere kunne som de tyske muslingefiskere, fiske muslingerne op og sælge dem til tyskerne.
  • Det kunne give fiskerne en ekstra indtjening på de ukvoterede små muslinger.
  • Det kunne også sikre en større dansk egenproduktion af de populære blåmuslinger.
  • Så find havområder i Danmark hvor små blåmuslinger kan genudsættes, for således både at være til gavn og nytte for biodiversiteten og havmiljøet samt for områdets fugle og stedets fiskere.

Omplantning af disse små muslinger fra området ud for Blåvand Fyr til områder hvor storme, høje bølger og stiv kuling ikke ødelægger muslingeforekomsterne. En sikring af muslinger der alligevel fuldstændigt forsvinder efter første efterårsstorm. Muslinger der i områder med høj koncentration, kan flyttes til områder hvor der både er plads, men også gode vækstbetingelser for muslingerne.

Her kan muslingerne så vokse sig store op til konsumstørrelse og danne grundlag for en ny aktivitet i området, både til vands og til lands.