Ph.d. afhandling bekræfter at sælerne inficerer torsken med orm
En ung Ph.d. forsker Shaozhi Zuo fra Kina, viser i sin Ph.d. afhandling, en sammenhæng mellem parasitter / orm i gråsæler, torsk og brisling i Østersøen. Ormens særlige dna-sekvens har afsløret at de deler den samme parasit.

Ph.d. afhandling bekræfter at sælerne inficerer torsken med orm

En ung Ph.d. forsker Shaozhi Zuo fra Kina, viser i sin Ph.d. afhandling, en sammenhæng mellem parasitter / orm i gråsæler, torsk og brisling i Østersøen. Ormens særlige dna-sekvens har afsløret at de deler den samme parasit.

Den kinesiske forsker har desuden været med i publikationen »Historien bag en aktuel orm i vore torsk«, fra Laboratoriet for Akvatisk Patobiologi, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, med forfatterne professor Kurt Buchmann, Lektor Per Walter Kania og Ph.d. studerende Shaozhi Zuo.

Afhandlingen omhandler en parasit (Contracaecum osculatum) som angriber specielt torskens lever. Hvilket har skabt problemer for fisken, men også for fiskeriet rundt Bornholm i Østersøen, hvor torsken nu er i stærk tilbagegang.

Shaozhi Zuos afhandling og undersøgelser viser at smitten fra sælerne til torskene sker ved (citat fra publikationen): at æg fra de voksne orm (der ofte er 5-9 cm lange) i sælens mavesæk passerer ud i vandmiljøet med sælens afføring, hvorefter æggene klækkes i havet, ved at en lille mikroskopisk larve på omkring 0,2 til 0,3 mm trænger ud af ægget.

Små vandlopper eller tilsvarende smådyr æder larven og bærer den videre i økosystemet. Man kalder derfor vandlopperne for transport-værter. Når små fisk som brisling, sild, hundestejler eller tobis æder de inficerede vandlopper, bliver disse små fisk selv inficeret, og de agerer således også transportværter. Ormelarverne i brislingen kan være op til 6 mm lange. Da vi ved, at torsken i Østersøen æder mange sild, brisling og tobis, er det på den vis, at torsken får sine mange orm. I torsken kan ormene nå en længde på 20 til 25 mm.

Undersøgelsen viser, at små Østersøtorsk på under 30 cm ikke er inficeret med orm, hvilket forklares ved, at de mindre torsk endnu ikke er begyndt at spise og æde brisling, sild og andre småfisk, som er transportværter for parasitterne.

I pressemeddelelsen oplyses det at den kinesiske forsker Shaozhi Zuo forvarer sin ph.d.-afhandling på Universitet den 29. april 2019.