Parterne langt fra i hinanden i makrelforhandlingerne.

Parterne langt fra i hinanden i makrelforhandlingerne.

Drøftelserne mellem EU, Færøerne, Island og Norge med Rusland som observatør, er efter det ottende møde i Clonakilty, Irland, løbet ind i problemer.
Fra tirsdag den 6. december og til og med fredag den 9. december 2011 er forhandlingerne endt resultatløse. EU’s Fiskeri Kommissær Maria Damanaki sagde efter mødet ”Der er ikke indgået nogen aftale i denne omgang. Vi er kede af at indrømme vi er havnet i en blindgyde og vi vil genoptage forhandlingerne igen først i Januar 2012, for vi skal finde en løsning ellers vil det få katastrofale følger for makrelbestanden. Vores specialister og videnskabsfolk advarer os allerede mod følgerne”.

”Der er fortsat al for stor afstand mellem parterne, til at vi kunne få en aftale hevet i land”, siger den norske Fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, og fortsætter ”jeg beklager dette for en mangel på en aftale kan føre til et kraftigere overfiskeri, som helt klart vil være skadeligt for makrelbestanden.”

Imidlertidigt har parterne vurderet at afstanden ikke har været større end at en aftale bør være mulig. Forhandlingerne fortsætter derfor lige efter nytår, med det sigte at få en løsning der kan få virkning allerede fra 2012.

Norge og EU har på den baggrund lavet en foreløbig aftale om makrel, for at kunne starte fiskeriet op i 2012.

Afslutningsvis fortæller Lisbeth Berg-Hansen, ”Norge og EU har strukket sig meget langt i forhandlingerne med Island og Færøerne, og det er nu deres tur til at udvise vilje til et kompromis, således en aftale kan komme på plads”.