Ombygget bomtrawler satser på konsumfiskeri

Ombygget bomtrawler satser på konsumfiskeri

Tidligere tiders fiskeri efter hesterejer godt suppleret med et årstidsbestemt rationsfiskeri efter industrifisk, er med ombygningen af RI 426 »Mette Janni«, udvidet til også og i højere grad at omfatte konsumfiskeriet istedet.

Med denne målsætning for øje, blev RI 426 »Mette Janni« først i Januar måned trukket på bedding og videre ind i ombygningshallen hos Hvide Sande Shipyard. Her stod et hold af eksperter fra værftet klar til at tage over og sammen med folkene om bord, forestå adskillelsen samt rydningen af dæksudstyret om bord.

Se Hvide Sande Shipyards Timelap her af adskillelsen

Forlængelse på 3 meter

Det hele, så båden også kunne blive klar til en større overhaling med maling samt klargøring, så de konstruktionsmæssige ændringer for dæksudrustningen samt adskillelsen kunne komme igang. Der svejses ekstra 3 meter i længden, der sammen med de øvrige planlagte tiltag, gerne skulle gøre at landingsforpligtelsen samt MSC fiskeriet får de bedst mulige betingelser om bord.

Bomtrawleren RI 426 »Mette Janni« er én af de få bomtrawlere der har én af 28 rejelicenser der findes på hesterejer i Danmark. Konkurrencen i Danmark er begrænset, men lige syd for i Tyskland og Holland, er antallet af de mindre bomtrawlere, der også fisker rejer, helt oppe på næsten 500 fartøjer ialt. Det giver ind imellem nogle prismæssige hop på afregningerne, som ikke altid hopper den rigtige vej.

Derfor har de to ejere og skippere på rejekutteren »Mette Janni«, Lars Johnsen Høj og Enevold Mose Sørensen, samt besætningsmedlem og uddannet skibsmotør Niels Timmer, sammen fundet en stratetisk løsning på fiskeriet, der i fremtiden i højere grad læner sig op af et konsumfiskeri efter flad og rundfisk. Fisk der er skånsomt fanget, så kvaliteten højnes og dermed giver den optimalt og bedst opnålige afregning. Samtidig giver det en arbejdsgang om bord, der sikre hurtig rensning, sortering samt nedkøling, inden de palleteres i lasten. En last der efter ombygningen vil kunne rumme 240 kasser flere end tidligere eller en BT på 80 tons ialt.

En ombygning med et sæt-up der tilgodeser en naturlig rytme under hele arbejdsprocessen, og som gerne skulle skabe merværdi samt en mere lønsom og rentabel arbejdsgang, fra fisken fanges og til den sluttelig landes på auktionen.

Kølesystemet og forlængelsen er således i de to fiskeres øjne, nærmest en milepæl i deres fiskeri. For denne ombygning gør det nu muligt for de to vestjyske fiskere, i en bredere forstand at satse på konsumfiskeriet, som de senere år har givet et fornuftigt afkast. Valget af køleanlægget fra Nordkøl har været en vigtig brik i denne proces, hvor specielt håndteringen og lagringen af fisken gerne skulle udmønte sig i en fornuftig og langt bedre afregning fremadrettet.

Rationalisering af arbejdsgange

I hele processen har begge fiskere været med til at optimere og forenkle de forskellige arbejdsgange om bord. En rationel og praktisk vurdering af placeringen af udrustningen, har givet en mere praktisk og funktionel tilgang til arbejdet og betydeligt nemmere rengøring løbende, der således også har fået et fornuftigt kvalitetsløft.

Der forestår således kun lidt montagearbejde tilbage for de to fiskere samt en beregning af ballast efterfulgt af den obligatoriske krængningsprøve og et syn. Så den ombyggede bomtrawler RI 426 »Mette Janni«, efter små 8 uger ude af vandet, igen kan få vand under kølen og efterfølgende kan sætte kurs og fart til fiskeriet efter rejer og konsum.

»Mette Janni« har knapt 14 år i fiskeriet og blev i sin tid bygget på Vestværftet som nr. 244 tilbage i 2004. Ombygningen har forlænget skibet til knapt 22 meter ialt og vil fremover overvejende fange rejer og konsum.

FiskerForum ønsker begge skippere tillykke med ombygningen samt besætning og skib god vind fremover.

FiskerForum.dk