Østerskvoten reduceres for at beskytte bestanden

Østerskvoten reduceres for at beskytte bestanden

Fødevareminister Mette Gjerskov har onsdag givet tilladelse til, at der kan fiskes 450 tons østers i Nissum Bredning, som er et beskyttet naturområde i Limfjorden. Dermed nedsættes kvoten med 65 % i forhold til, hvad den var i sidste sæson. Samtidig lægger fødevareministeren op til en generel politisk drøftelse af fiskeriet i de beskyttede Natura2000-områder.
De seneste kolde vintre har resulteret i, at østersbestanden er gået tilbage, og tilladelsen sker på skærpede vilkår for at sikre bestandens bæredygtighed.

– Det bekymrer mig, at bestanden af østers er gået tilbage denne sæson. Men de kolde vintre kan vi ikke gøre noget ved. Til gengæld har vi reduceret den tilladte kvote markant for at beskytte østersbestanden. Som samfund har vi en interesse i at bevare den ressource østersene udgør, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Hvis østersbestanden falder yderligere eller der sker skader på dyre- og plantelivet i Natura 2000-området pga. østersfiskeriet, må fiskerne påregne, at der de kommende år kan ske yderligere indskrænkninger i fiskekvoten.

– Inden der skal gives tilladelser i Limfjorden næste år, vil jeg tage initiativ til en generel politisk drøftelse af fiskeriet i de beskyttede naturområder. Det gælder både for østers- og muslingefiskeriet. Til den tid forventer vi at have EU-kommissionens afgørelse vedrørende muslingefiskeriet. Den skal vi uden tvivl have med i vores overvejelser, og samtidig kan vi på det tidspunkt tage bestik af første fase af vand- og naturplanerne, siger Mette Gjerskov.

Fastsættelsen af kvoten for 2011/12 sker på baggrund af biologisk rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua) som har vurderet, at den tilladte kvote er bæredygtig for bestanden af østers. Kvoten kan fiskes ind til 15. maj 2012.