Øget økonomisk håndsrækning til de tyske Østersø-fiskere
Den tyske CDU politiker Ingo Gädechens fra den tysk forbundsdag, fortsætter med at kæmpe for bevarelsen af et tysk fiskeri og kompenserer for de kraftige kvotenedsættelser der gælder for 2020 i Østersøen

Øget økonomisk håndsrækning til de tyske Østersø-fiskere

Den tyske CDU politiker Ingo Gädechens fra den tysk Bundestag, fortsætter med at kæmpe for bevarelsen af et tysk fiskeri omkring Østersøen, som pt ligger under for et hårdt pres fra både EU’s fiskeri- og kvotepolitik og ikke mindst de klimatiske forandringer der også udfordre fiskerne i Østersøen.

Tyske fiskere kompenseres nu for den kraftige reduktion af fiskeriet i Østersøen

Det tyske Budgetudvalg har på det seneste godkendt en ansøgning om kompensation til de tyske Østersø-fiskere. En kompensation til fiskere der ikke er i stand til at fortsætte deres fiskeri, på grund af skærpede EU regler og begrænsninger samt kvotereguleringen.

Under hele diskussionen i udvalget, havde CDU Bundestags-medlem Ingo Gädechens kæmpet indædt for bevarelsen af kystfiskeriet og argumenteret for en udvidet støtte til fiskerne. »Denne kompensation, ud over EU’s subsidier, er et klart signal til fiskerne om, at støtten fra den føderale regering er dennes klare tilkendegivelse af og store opbakning til, det kystnære fiskeri.

Ingo Gädechens forklarer, at den lokale kompensation ligger et stykke over EU-støtten. Hvilket han understreger, er et positivt, men også et politisk signal fra de lokale myndigheder, til de hårdest ramte kystfiskere, om viljen til at støtte fiskeriet. Fiskerne er selv gået helhjertet ind i ordningen, ved at følge EU’s retningslinjer for beskyttelse og bevarelse af fiskebestandene og derfor støttes de nu økonomisk, så erhvervet ikke helt forsvinder.

Nordsøen og Østersøen har været underlagt strenge fiskemæssige begrænsninger i årevis og situationen for bestandene er fortsat kritiske. De i forvejen knappe fangster af torsk og sild, er nu yderligere blevet skåret ned med over halvdelen af kvoten ved de sidste kvote-anbefalinger fra EU kommissionen. Anbefalinger der kom her i midten af oktober måned i år. Det er ikke kun det erhvervsmæssige fiskeri, der berøres af direktiverne, men også det rekreative fritids-fiskeri, der lider under de nye direktiver. »Fiskeriturismen spiller også en vigtig rolle i vores kystområder«, forklarer forbundspolitikeren fra CDU videre. »Flere og flere forretninger har ikke længere det tilstrækkeligt økonomiske grundlag til at viderefører deres erhverv. Hvilket er en begyndende nedadgående økonomisk spiral, der får negativ indflydelse på hele turismeområdet og turistfiskeriet. Hvor fiskebutikker og forretninger med udlejning af både og udstyr samt overnatninger står til at lukke og skaber dermed en meget uholdbar situation for kystområderne, der er helt afhængige af denne ekstra omsætning og handel som fritidsfiskeriet fører med sig.

Det er på anmodning fra den tyske forbundspolitiker Ingo Gädechen, at de oprindeligt 2,2 millioner Euro nu er ændret til et tilskud på 6,2 millioner Euro til fiskerne og de fiskeri relaterede erhverv.

»Derudover er det vigtigt, at vi bevarer infrastrukturen og logistikken, der er forbundet med erhvervsfiskeriet. Det er derfor helt vitalt og afgørende for bevarelsen af det nære kystfiskeri, at der stadigvæk er kasser til fisken og adgang til is og køling af fisken og opbevaring. Derudover er transporten til og fra auktionen ligeså livsvigtig og meget nødvendig, hvis ikke man vil se de kystnære havne og livet i samme fuldstændigt syne hen og forsvinde, hvis fiskeriet ikke opretholdes,« understreger Ingo Gädechens til slut.

Den økonomiske kompensation er derfor med til at opretholde og understøtte et minimum af det kommercielle fiskeri i Schleswig-Holstein i den nuværende situation, så der også fremadrettet vil være et erhvervsfiskeri med aktive både og havne til alles bedste.

Den tyske ordning og forbundsdagens / parlamentets øget kompensation til de tyske fiskere i Østersø-Havnene er en ordning, som Danmark også kunne og burde kompenserer sine danske Østersø-fiskere efter.