Nyudviklet Bacalao 740 trawl fra Vonín, har flere fordele

Nyudviklet Bacalao 740 trawl fra Vonín, har flere fordele

Den norske trawler »Atlantic Viking«, der sejler fra Ålesund, har kun positive erfaringer med Bacalao trawl 740 fra Vónin, og er efterfølgende gået fra at bruge sine standard 630 trawls, til istedet og næsten udelukkende, at fiske med Bacalao 740 trawls ombord.

Ifølge Vónins salgsteam med Óli Horn, begyndte udviklingsprocessen med Bacalao 740, med forsøg i prøvetanken i Hirtshals sidste år, hvor der blev sat en skalamodel af et nyt trawl, udviklet til en ny norsk fabrikstrawler »Granit«.

Som grundmodel brugte man under forsøgene en version af 630-trawlet, der både har været et meget populært og meget benyttede trawl i det Nordatlantiske område.

»Granits« skipper søgte og havde forespurgte på et større trawl. Dette blev i tæt samarbejde med Vónin udviklet og endte til sidst med at blive til Bacalao 740. En udgave der hurtigt fik efterspørgslen til at stige hos trawlproducenten og som blandt andet også fik skipper Karl Otto Riisbak og hans to kollegaer, til at vise interesse for trawlet. Så i januar i år, fik de også udleveret deres nye Bacalao 740 trawl, akkurat i tide til deres fiskeri efter sej i Nordsøen.

Specielt åbningen i Bacalao 740 trawlet, som man kunne opnå med dette nye trawl, gjorde at skipperne bestilte et trawl mere.

Vellykket trawl, på tværs af en række fiskearter

Trawleren skiftede fra et fiskeri i Nordsøen til fiskeri efter hellefisk og rødfisk ved Grønland. På vejen til Grønland, lagde man vejen forbi Færøerne og fik yderligere et Bacalao 740 trawl med. Da man i det grønlandske hellefiskeri, har særlige krav, som »Atlantic Viking« løste, ved at benytte begge sæt trawl. Først de to 630 trawl og siden de to 740 trawl. Hvor sidstnævnte trawl havde mærkbart flere fisk i posen end de to foregående 630 trawl.

Fra grønlandske hellefiskarealer flyttede »Atlantic Viking« ud til fiskeriet efter rødfisk ved at bruge en af R03;R03;de 740 trawl på hård grund, hvor de ved samme lejlighed også fangede deres beskedne torskekvote med samme udstyr.

Fiskeriet havde været så godt, at de kunne fange rødfiske-kvoten for en anden trawler i Grønland, så besætningen har overordnet været særdeles godt tilfredse med dette trawl. Man kan kun sige, at dette trawl har gjort det rigtig godt. Det er blevet brugt til sej, torsk, rødfisk og hellefisk. Uden anden skade end den sædvanlige slitage, der blot kræver rutinemæssig vedligeholdelse.

Fiskede videre, når andre ikke kunne

»Særligt den ekstra højde på trawlet, har gjort en væsentlig forskel. Trawlet er let at slæbe og let at placere, lige der hvor skipper mest af alt ønsker det. Man fandt også en anden fordel og det var når flere trawlere var på samme plads, så løftede det fiskene fra bunden, hvilket ikke alle fik noget ud af, men som passede særdeles fint med Bacalao 740 Trawlet, der havde ekstra højde på trawlet og derfor, når andre måtte opgive fiskeriet, kunne fortsætte nogle dage endnu, med fine fangster.