Norske forskere bekræfter at ødelagte koralrev genetablerer sig selv

Norske forskere bekræfter at ødelagte koralrev genetablerer sig selv

Der er både en god og en dårlig nyhed fra de norske forskere, som igennem flere år har videofilmet 15 store norske koralrev ud for Norge.

Inden de mere restriktive krav til det norske redskabsfiskeri blev indført for snart 30 år siden i disse områder, har man her kunnet konstatere store skader på havbunden og på korallerne. Men i de forløbne år, har koralrevene gendannet sig og variationen i den levende natur blomstre næsten som tidligere.

Ødelagte koralrev kan vokse frem igen

Den norske forsker Pål Buhl-Mortensen ved Havforskningsinstituttet har for nyligt fået publiceret en artikel om fundene i det naturfaglige tidskrift Marine Biology Research. han fortæller videre, at den mest synlige skade, efter fiskeudstyr er, at ødelagte koraller ligge strøget ud over havbunden og man har længe været i tvivl om, korallerne overhovedet er i stand til at regenererer sig, når de først var ødelagte.

På forskernes videooptagelser ses tydeligt at koralrevene er i stand til at komme sig ovenpå omfattende ødelæggelser. Optagelserne viser også, at med en vækst på 2,5 cm om året, har de pågældende områder, der havde været udsat for omfattende men ikke totale skader, står korallerne i dag på mellem 25 og 30 cm på revene. Det er helt tydeligt ifølge den norske forsker, at genetableringen af korallerne her en yderst positiv indvirken på bioversiteten omkring revet. Med mange arter af fisk og forskellige planter er det sunde havmiljø her helt afgørende for mangfoldigheden i og omkring revene.

Se filmen om de norske koralrev her nedenfor: