Nyt fra Færøerne uge 7

Nyt fra Færøerne uge 7

Flere færøske fartøjer har haft et godt og fornuftigt fiskeri efter torsk i Nordatlanten ved Flemish Cap. Et område ca. 350 sømil øst for St. John´s Newfoundland.

Ved Flemish Cap har blandt andet det færøske Lineskib Váðasteinur i sidste uge landet 121,5 tons til Toftir. I lasten var der overvejende torsk, som på auktionen opnåede en kilopris på 14 kr., hvilket gav en afregning på 1.718.000,00 kr. Et godt resultat af et fiskeri på den Nordatlantiske fiskeplads. Fangsten blev isset ombord og efterfølgende solgt som frisk fisk. Modsat andre færøske trawlere, der fryser fangsten ombord.

Ligeledes kom Lineskibet Klakkur hjem fra fiskeri ved Flemish Cap med 275,2 tons til Klaksvìk. En last der overvejende bestod af torsk og som efter en måned i det Nordatlantiske område, kunne indkassere en afregning på 6.150.800,00 kr. En fangst der blev hentet af Færøernes største lineskib. Et andet færøsk fartøj Kambur landede i ugens løb 230 tons torsk til Kollefjord, som de også har fisket på feltet Flemish Cap. De har haft et godt fiskeri, og de fryser som andre også fangsten ombord. Selvom lasten blev landet i Kollefjord, var det Barðið i Tórshavn, som købte fangsten. Alle færøske linefartøjer har nu fisket hele kvoten på Flemish Cap, og vender derfor tilbage til fiskeriet ud for Færøerne.

Lange og hellefisk til Tórshavn

Lineskibet Havbúgvin landede 43,1 tons til Barðið i Tórshavn, hvoraf det meste var 18,9 tons lange, som havde en kilopris på 12,92 kr. Lasten blev vurderet til 541.774,21 kr., som de havde fisket i 6 dage vest for Færøerne og fiskeriet betegnes da også som tilfredsstillende. Garnskibet Thor landede 13,7 tons, heraf var 11,7 tons hellefisk, som havde en kilopris på 31,- kr. Lasten blev her vurderet til 401.090,00 kr., som de havde fisket i 6 dage ud for Færøerne og fiskeriet har også her været godt.

Pæne landinger af lodde og blåhvilling til Fuglefjord

Christian í Grótinum landede 2500 tons blåhvilling, som de har fisket ud for Færøerne til Havsbrún i Fuglefjord. De har haft et godt fiskeri, og så snart de havde landet tog de tilbage til fiskeriet. Norske Malene S landede 750 tons lodde til Varðin Pelagic. De har også fisket lodde ved Island, og lander fangsten på Færøerne grundet prisen. Så snart de havde landet tog de også tilbage til fiskeriet. Finnur Fríði landede 1100 tons lodde, som de har fisket ved Island til Varðin Pelagic. Fiskeriet har været godt og afregningen bedre end hvad islændingene afregner med for tiden. Ligeledes fiskede Norske Svanaug Elise ved Island, og de landede en last på 600 tons lodde til Varðin Pelagic. De måtte dog vente med losningen, til Malene S havde landet sin last.

Hellefisk og sej til Hvalba

Hamranes og Breiðanes landede 60 tons fisk, hvoraf det meste var sej. De har fisket ud for Færøerne og fiskeriet har været fornuftigt og fint. Så snart de havde landet tog de tilbage på fiskeri ud for Færøerne. Niels Pauli og Steintór landede 90 tons, hvoraf hellefisk udgjorde størstedelen af fangsten. De landede i Hvalba, efter et fiskeri ud for Færøerne.

FiskerForum.dk