Ny vejledning fra Arbejdstilsynet vedr. industrifiskeriet
Den nye At-vejledning 9.3.2 – 21 marts 2019 »Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk« erstatter At-meddelelse nr. 4.04.12 »Arbejde med losning af industrifisk på skibe i havn«.

Ny vejledning fra Arbejdstilsynet vedr. industrifiskeriet

Den nye At-vejledning 9.3.2 – 21 marts 2019 »Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk« erstatter At-meddelelse nr. 4.04.12 »Arbejde med losning af industrifisk på skibe i havn«.

Ifølge Søfartsstyrelsens regler skal der om bord på fartøjer, der fisker industrifisk, forefindes et eksemplar af den nye At-vejledning. Se vejledningen her fra Arbejdstilsynet

AT-vejledningen indeholder de vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte udsættes for biologisk og kemisk påvirkning før, under og efter losning af industrifisk.

Losning af industrifisk er et særligt farligt arbejde. At-vejledningen handler om, hvordan arbejdsgiveren skal sørge for at forebygge, at ansatte ved losning af industrifisk bliver udsat for svovlbrinte og andre giftige gasser samt forrådnelsesbakterier, der fx kan danne endotoxiner.