NY STATISTIK: Færøsk bundfiskeri på lavt niveau i 2017

NY STATISTIK: Færøsk bundfiskeri på lavt niveau i 2017

Det færøske fiskeri efter torsk, kuller og sej fortsatte på samme lave niveau i 2017. Mængderne var stort set de samme som i 2016, mens værdien var lavere, viser en ny statistik.

Den færøske fiskeri af torsk endte på lidt over 11.000 tons i 2017. Det er 1600 tons mindre end i 2016 – svarende til et fald på 12 procent. Samtidig faldt værdien med 20 millioner kroner – svarende til otte procent. Mængden af torsk har stabiliseret sig på et lavt niveau igennem mange år – lidt over 10.000 tons. Det er to til tre gange mindre end i de gode år fra 1996 til 2005.

Mindre kuller – mere sej

Af kuller blev der fisket godt og vel 500 tons mindre end i 2016 – tilsammen beskedne 3.400 tons. Dette skal sammenlignes med de omkring 20.000 tons kuller, som færinger fiskede i årene fra 2001 til 2007.

Fiskeriet efter sej endte på tilsammen 27.000 tons i 2017 – en beskeden fremgang på ni procent i forhold til 2016. Men værdien af den fangede sej faldt med otte procent. I perioden fra 2005 til 2010 blev der fisket næsten dobbelt så meget sej – godt og vel 53.000 tons om året.

Værdien af det samlede, færøske bundfiskeri har generelt været faldende de senere år. I perioden fra 2000 til 2007 lå den totale værdi på 1,2 milliarder kroner i gennemsnit. De seneste fem år har den samlede værdi ligget på omkring 800 millioner kroner i gennemsnit.