Ny kaj til industrikuttere

Ny kaj til industrikuttere

Hvide Sande Havn har siden maj 2011 arbejdet på et kæmpeprojekt, der både skal skabe bedre besejlingsforhold og nye lossemuligheder med større vanddybde for industrikuttere.
– Vi har tidligere oplevet, at indsejlingen til havnen var næsten sandet til efter nogle dage med kraftig blæst fra nordvest, siger Hvide Sandes havnechef, Steen Davidsen, – og det får selvfølgelig de større fartøjer som for eksempel industrikutterne til at søge til andre havne for at få losset.

– Faktisk var det sådan, at de største fartøjer, der er hjemmehørende i Hvide Sande, landede mindre end 20% af deres fangster i Hvide Sande Havn på grund af ustabile besejlingsforhold og manglende vanddybde, fortæller Steen Davidsen.

For fire år siden besluttede man så, at det måtte der gøres noget ved. Målet var, at alle fartøjer, der er hjemmehørende i Hvide Sande, skulle kunne losse i Hvide Sande Havn.

Man fik oprenset sejlrenden til 6 meters vanddybde i sommerperioden, men man havde jo stadig kun 4,5-5 meter ved Industrikajen.

Nye ydermoler
En anden og væsentlig større del af projektet var en permanent forbedring af besejlingsforholdene, der opnås ved at udbygge nordre mole med 70 meter og etablere en helt ny sydmole på 700 meter.

Samtidig flyttede man 1,2 millioner m3 sand fra havbunden og stranden nord for indsejlingen med det formål, at de nye strømforhold så vil bringe sandet forbi den nye indsejling og videre sydpå, så man fremover reducerer omfanget af sandaflejringer i indsejlingen til havnen.

Hele dette projekt med flytning af sand og design af de nye moler er blevet til efter modelberegninger hos DHI, så man gerne skulle opnå, at naturen selv, ved hjælp af de nye strømforhold, sørger for den størst mulige passage af sedimenter forbi den nye havneindsejling.

– For den samme uddybningsindsats regner vi med, at vi med det nye moledesign kan opretholde en vanddybde i indsejlingen på 6 meter i stedet for de nuværende 4,5 meter, siger Steen Davidsen.

Ny industrikaj
Når molebyggeriet er tilendebragt ved udgangen af 2012, vil havneindsejlingen være rykket ca. 400 meter længere mod vest, og indsejlingsbredden vil være øget fra 55 meter på bunden til 100 meter på bunden.

Også dette vil selvsagt gøre besejlingsforholdene betydeligt bedre end før.

Men hertil kommer også, at der derved vil blive dannet en ny “Ydre Havn”, og den gamle Ydre Havn vil få navneforandring til Vesthavnen.

Her bliver der mod nord anlagt en helt ny kaj på 150 meters længde og med 6 meter vand, som, man håber, kan øges til 7 meter. Bag denne kaj bliver der etableret en 35 meter bred kajgade og et bagland på 2 hektar.

Som et supplement til Industrikajen vil der her være mulighed for, at industrifartøjerne kan losse ved den østlige ende af kajen, der får direkte forbindelse til industriområdet ved Industrikajen.

– Vi håber og satser på, at vi med dette projekt vil kunne trække de Hvide Sande-både, der nu losser i andre havne, tilbage til vores havn, og at vi også vil kunne tiltrække nye, fremmede fartøjer til Hvide Sande, siger Steen Davidsen.

Fakta

Selve molebyggeriet har en entreprisesum på 89 mio.kr.

Her i eftersommeren har man kørt de kæmpestore klippestykker ud til en stor hydraulisk gravemaskine, der kan løfte de op til 24 tons tunge klippeblokke op og anbringe dem på rette plads i molerne.

Hvis man anbragte betonblokkene og sprængstenene på en fodboldbane, ville det blive til et 70 meter højt granitbjerg – med meget stejle sider!

Det er Hvide Sandes tidligere havnechef, Erik Clausen, der er tovholder på gennemførelsen af moleprojektet.

Kilde: TripleNine
FiskerForum.com