Ny forskningsrapport giver kun »teoretisk« status på dansk fiskeri
Under overskriften fra Fiskeristyrelsen, »Status på dansk fiskeri nu og i fremtiden«, udsendt som bilag 6 meddelelse, bør man nok denne gang være mere end kildekritisk

Ny forskningsrapport giver kun »teoretisk« status på dansk fiskeri

Under overskriften fra Fiskeristyrelsen, »Status på dansk fiskeri nu og i fremtiden«, udsendt som bilag 6 meddelelse, bør man nok denne gang være mere end kildekritisk, for denne rapport er skrevet teoretisk og nærmest hypotetisk, af folk der jonglerer med tal og matematiske formler istedet og derfor har en tilknytning, der kun nærmest kan betegnes som periferisk, til fiskeriet.

Det er myndighedspersoner og forskere, der ikke har hænderne så dybt nede i maskinrummet og i fiskene, til man får det reelle billede af dansk fiskeri. Hvordan kan man have en situationsbeskrivelse uden at inddrage fiskerne og tage deres organisation med på råd.

Det minder i høj grad om en topstyret og meget autoritær ledelsesstil fra myndighedernes side, hvor man kun lader udvalgte institutioner og universiteter medvirke i en rapport, hvor resultatet nærmest er givet på forhånd. Et fælles skulderklap fejler aldrig og så ovenikøbet givet af forfatterne fra institutioner, som senere og vel vidende skal ansøge om støttemidler fra en EU-fond, »styret og ledet« af netop Fiskeristyrelsen. Hvordan skulle en rapport skrevet under disse betingelser ende op med alt andet end, »det går meget godt i dansk fiskeri.«

Man lader ræven passe høns
Hele setuppet svarer til, at man lader ræven passe høns – giver de lyd fra sig, bliver de spist. Og netop i denne rapport, med en situationsbeskrivelse af dansk fiskeri, konkluderer Fiskeristyrelsen, måske ikke så overraskende endda, at fiskeriet er generelt økonomisk stabilt, med mange fiskebestande i fremgang og hvor fiskeriforvaltningen også fremover forventes at give et stabilt grundlag for dansk fiskeri, hvor fangstkapacitet og ressourcegrundlag er afstemt. Rapporten er skrevet på opfordring af Fiskeristyrelsen af Københavns Universitet (KU) og DTU Aqua. Der med bidrag fra bl.a. Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en forskningsrapport om den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor.

Rapporten beskriver og analyserer de seneste 10 års udvikling og identificerer sektorens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Situationsbeskrivelsen udgør en del af det faglige grundlag for udarbejdelsen af det nye danske program for den Europæiske Hav- og Fiskerifond for 2021 til 2027.

To af rapportens hovedforfattere, Max Nielsen fra Københavns Universitet og Jørgen Dalskov fra DTU Aqua, giver herunder et kort interview om hovedpointerne fra rapporten.

Se interviewet med Jørgen Dalskov om den biologiske status på fiskeriet og bestanden lige nu samt bud på de vigtigste udfordringer nu og i fremtiden og interviewet med Max Nielsen om status på fiskeriet ud fra et økonomisk perspektiv

Hent rapporten Den danske fiskeri-, akvakultur og fiskerindustrisektor. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2021-2027

Bemærk: Arbejdet er udført på opdrag af Fiskeristyrelsen. DTU Aquas arbejde er rekvireret under DTU Aquas myndighedsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet, hvor IFRO’s arbejde er rekvireret som et tilkøb til København Universitets myndighedsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond har deltaget i finansieringen af denne udredning.