Ny eLog version 10.2.0 er nu tilgængelig

Ny eLog version 10.2.0 er nu tilgængelig

Fiskeristyrelsen har 1. april 2019 frigivet eLog version 10.2.0. I henhold til § 4, stk. 2, i logbogsbekendtgørelsen (bek. nr. 1514 af 5. december 2017) har føreren af et fartøj pligt til at anvende den til enhver tid nyeste opdatering af en logbog i elektronisk format.

Fiskeristyrelsen skal hermed meddele, at eLog version 10.2.0 skal installeres hurtigst muligt og senest den 30. april 2019.

De primære ændringer i version 10.2.0 er følgende:

Genindsendelse af landingserklæringer:
Det er nu muligt, at gensende landingserklæringer, hvor der ikke er modtaget en kvittering fra Fiskeristyrelsen.

I skal være opmærksomme på, at det kun er muligt at sende én landingserklæring ad gangen.

I skal have modtaget kvittering for en allerede indsendt landingserklæring, før den næste landingserklæring forsøges sendt/gensendt.

Valg af satellit:
For at minimere og undgå problemer med satellittransmissionen, vælges under indstillinger “Send altid til EMEA” (den nye Inmarsat satellit for Europa, Mellemøsten og Afrika).

Øvrige ændringer:
Tilføjet kombination af farvand 3D26 og øko. zone LVA.
Tilføjet muslingeproduktionsområde M216 – Agger Tange.

Derudover er alle lister som sædvanligt i forbindelse med en ny eLog version blevet opdateret.

eLog 10.2.0 klient kan hentes her:

eLog 10.2.0 dummy kan hentes her:

Specifik beskrivelse og vejledning hertil, kan findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside her.

Hvis du oplever problemer med installationen af eLog version 10.2.0 kan Fiskeristyrelsens Fiskeri Moniterings Center (FMC) kontaktes på telefon: (+45) 7218 5609.