MAF-rationerne forhøjes

MAF-rationerne forhøjes

Forhøjelse af MAF-rationerne for torsk og tunge i Nordsøen og Skagerrak
Torsk i Nordsøen
Fra 3. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:
 • Fartøjer under 6 meter 3.300 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 6.575 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 10.300 kg
Torsk i Skagerrak
Fra 3. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:
 • Fartøjer under 6 meter 2.400 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 4.800 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 7.200 kg
Tunge i Nordsøen
Fra 3. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:
 • Fartøjer under 6 meter 215 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 475 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 715 kg
Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Fra 3. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:
 • Fartøjer under 6 meter 560 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.120 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 1.680 kg
Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 3. april 2019.