Danish Marine Protein sælger alt hvad de kan producere
Indtil videre er alt det, GreenLab-fabrikken ved Kåstrup i Salling har produceret af søstjerner blevet solgt, fortæller direktøren Niels Jørgen Madsen til Skive Folkeblad.

Danish Marine Protein sælger alt hvad de kan producere

Indtil videre er alt det, GreenLab-fabrikken ved Kåstrup i Salling har produceret af søstjerner blevet solgt, fortæller direktøren Niels Jørgen Madsen til Skive Folkeblad.

Selskabet, der blev indviet i fredags af Finansminister Kristian Jensen, producerer proteinpulver på basis af søstjerner, hentet lokalt i Limfjorden. Proteinpulveret er tilsætning til dyrefoder og især svin elsker denne menu, med »Alt godt fra havet«, som det lokale Folkeblad kalder det marine-måltid for svin, som nu sælges til svine-farmene omkring i hele Danmark.

Succesen er uomtvistelig og Direktøren ønsker da også allerede, efter kun at have produceret i ca. tre uger, at udvide og åbne flere fabrikker rundt omkring i landet.

Niels Jørgen Madsen der selv er fra det vestjyske, forklarer som direktør for Danish Marine Protein, hvorfor han i sin tid tog initiativ til fabrikken og produktionen samt årsagen til han efterfølgende også har bundet sig økonomisk i projektet, sammen med landmand og gårdejer Hans Jørgen Jacobsen samt Vestjyllands Andel.

Til Skive Dagblad forklarer han, »Jeg blev i sin tid kontaktet af flere muslingefiskere, som havde problemer med søstjerner, der som bekendt er en pestilens for muslingefiskerne i Limfjorden. Søstjernerne spiser skaldyr og over tid kan de lægge hele muslingebanker øde. Derfor ville en produktion af søstjerne-mel være attraktiv og lønsom samt ikke mindst bæredygtig. Fiskerne ville slippe af med deres plageånder og istedet få lokalt produceret fodermel af søstjerne, da de fanges lokalt i Limfjorden og som derfor ikke skal fragtes så langt, hvilket igen giver de sidste argumenter.

Søstjerne-melet er blevet til en win Win for alle involverede parter i området. Ligefra fiskerne der kommer af med deres problembarn nummer ét, til producenterne der både sparer tid og penge, men som også får en grønnere profil ved den bæredygtige produktion.