Ny daglig ledelse hos FF Skagen A/S

Ny daglig ledelse hos FF Skagen A/S

Bestyrelsesformand for FF Skagen A/S, Jens Borup og økonomidirektør Poul R. Poulsen udgør indtil videre FF`s daglige ledelse, efter at administrerende direktør Morten Broberg er suspenderet i forbindelse med en politianmeldelse for dokumentfalsk.
Skiftet i den daglige ledelse, skete med øjeblikkelig virkning den 3. juli, efter at politiet havde foretaget en ransagning dagen før på fem forskellige virksomheder i Jylland, blandt dem FF Skagen.

Det havde vist sig, at der gennem en periode er tilført et restprodukt fra fiskeoliekapsler til konsum, der er blandet med fiskeolie fra FF`s lager og derfra videresolgt. Det er ifølge EU`s biproduktforordning ulovligt at tilføre dette restprodukt til fiskeolie til foder. Restproduktet har på intet tidspunkt været en del af FF`s produktion.

”Denne sag er alene Morten Brobergs ansvar,” fastslår FF`s bestyrelsesformand Jens Borup, der understreger, at begivenhederne er kommet fuldstændig bag på både bestyrelse og virksomheden som helhed. Morten Broberg har erkendt hændelsesforløbet.

Efterfølgende har FF fundet det nødvendigt at afskedige lagerchefen. Der er desuden iværksat en undersøgelse og analyse af samtlige aspekter i forløbet.

Ikke Sundhedsskadeligt

Fødevarestyrelsen oplyser, at der ikke er tale om produkter, som er sundhedsskadelige. Styrelsen har heller ikke fundet det nødvendigt at tilbagekalde allerede leverede produkter.

Der distribueres indtil videre ikke fiskeolie fra FF, før leverancen er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Virksomhedens fiskemelsproduktion er ikke berørt af denne sag.

Sagen berører ikke de øvrige danske fiskemelsfabrikker.