Bilag 6 – Ændring af reguleringen af visse fiskerier

Bilag 6 – Ændring af reguleringen af visse fiskerier
FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Den aktuelt gældende kalendermånedsration forhøjes, således det fra den 1. juli 2013 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg rødspætter pr. kalendermåned.

FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak

Den aktuelt gældende kalendermånedsration forhøjes, således det fra den 1. juli 2013 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 15.000 kg kuller pr. kalendermåned.

Torsk i Nordsøen for Mindre Aktive Fartøjer

De aktuelt gældende rationer forhøjes således det fra den 1. juli 2013 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 3.000 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 6.900 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 10.000 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 18. juli 2013.