Nu kan fiskerne få vished om hvor næringsstofferne kommer fra

Nu kan fiskerne få vished om hvor næringsstofferne kommer fra

Nye målestationer skal i fremtiden følge kvælstof fra jord til fjord. Det er spændende nye tiltag som Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag indvier, med den første af 200 nye målestationer, der skal gøre os klogere på kvælstoffets vej fra marker til vandmiljø.

Fremover vil man kunne regulere kvælstofudledning til vandmiljøet på et endnu mere kvalificeret grundlag. Nye målestationer vil give et mere præcist billede af, hvor meget kvælstof der udledes fra jord til fjord i et bestemt område, så indsatsen kan blive mere målrettet de jorde, der udleder mest kvælstof.

De nye målestationer blev vedtaget som en del af Fødevare- og landbrugspakken, og den første bliver i dag indviet af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ved Kongshøj Å på Østfyn. Snart vil 200 nye målestationer dukke op landet over.

»Når vi som myndighed forlanger, at en landmand skal gøre en indsats for at begrænse udvaskningen af kvælstof af hensyn til vandmiljøet, så må landmanden også kunne forlange, at der er god sikkerhed for, at det også er nødvendigt. Den sikkerhed nærmer vi os med disse nye målestationer,» siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Flere målinger, færre beregninger

Når en landmand gøder sin mark med kvælstof, optager planterne ikke det hele, og resterne siver mod nærmeste vandområde. Men det er forskelligt, hvor meget kvælstof der når frem til vandet, fordi jorden omsætter eller tilbageholder kvælstof forskelligt.

»For Liberal Alliance var det afgørende i forhandlingerne om Fødevare- og landbrugspakken, at vi får et reelt billede af udledningen af kvælstof. I nogle områder er vores vurderinger i dag baseret på beregninger. Nu får vi langt flere konkrete målinger, så vi kan rette indsatserne mod kvælstof præcist til de områder, hvor det giver mest effekt,« siger miljøordfører fra Liberal Alliance Carsten Bach.

I alt vil landet fremover være dækket af godt 500 målestationer. 100 nye stationer placeres tæt på kysterne, mens de øvrige 100 nye placeres opstrøms i vandløb.

Læs IFRO´s udredning om bedre udnyttelse af kvælstof i landbrug og akvakultur.