Nu kan du ansøge om fiskemærkningen »Naturskånsom«

Nu kan du ansøge om fiskemærkningen »Naturskånsom«

Det er Fiskeristyrelsen der fra i dag åbner for ansøgninger til den nye mærkningsordning »Naturskånsom«, så fiskere der ønsker at være med i den nye ordning og som overholder betingelserne, kan ansøge om licens hos Fiskeristyrelsen fra torsdag den 15. oktober 2020.

Du kan se og udfylde ansøgningen her til licens 901

Det statskontrolleret mærke er en ordning, hvor fiskeren kan sælge deres frisk-fanget fisk, der både er fanget og landet bæredygtigt og naturskånsomt. En ordning som tænkes anvendt i markedsføringen af fisk til slut-forbrugerne og som i praksis vil være at finde fra mandag den 2. november i år.

Følgende fiskerier kan deltage:

 • For at fiske og omsætte fisk under ordningen skal man være erhvervsfisker og fiske med et fartøj på maksimalt 17 meter.
 • Der må kun fiskes med de redskaber, der er defineret som skånsomme i Reguleringsbekendtgørelsen nr. 1249, bilag 15
 • Og 80 procent af fangstrejserne indenfor et kalenderår skal være under 48 timer.
 • Man skal være i besiddelse af et kvalitetskursus- / hygiejnebevis

Mærket må kun anvendes på fiskearter, der forvaltes i overensstemmelse med de principper om bæredygtig udnyttelse af bestandene, som bekendtgørelsen bag ordningen fastsætter.

Der er også krav om, at mærkningsordningen repræsenterer fisk af god kvalitet, og fartøjsførere, der fisker på ordningen, skal have gennemført et to-dags AMU-kursus, hvor der undervises i at rense og ise korrekt, så fisken kan bevare sin friskhed bedst muligt.

Når du søger om licens 901

Ønsker man at ansøge om at mærke fisk under ordningen, skal man indsende det skema, som ligger på styrelsens hjemmeside. På skemaet skal angives hvilket fartøj og hvilke fartøjsførere, der vil indgå i fiskeriet, og kursusbevis for fartøjsfører skal også medsendes.

Når og hvis Fiskeristyrelsen godkender ansøgningen, udsteder styrelsen en licens 901 til det pågældende fartøj, og ansøgninger, der er modtaget og sagsbehandlet før den 31. oktober, vil få en licens 901 gældende fra mandag den 2. november 2020, hvor ordningen åbner.

Samtidig vil der fra styrelsen side – fysisk blive fremsendt mærkesedler til fiskekasserne til hver enkelt godkendt ansøger.

Efter lørdag den 31. oktober 2020 vil Fiskeristyrelsen løbende behandle indkomne ansøgninger.

Disse redskaber er med i det nye mærke

 • Garn
 • Toggegarn
 • Langliner
 • Pilk og dørg
 • Pelagisk trawl (flydetrawl)
 • Ankret snurrevod og snurpenot (inkluderer ikke flyshooting)
 • Ruser og bundgarn
 • Tejner

Du kan læse hele vejledningen fra Fiskeristyrelsen her

fiskeristyrelsen
fiskeristyrelsen

Skriv et svar