Norske industrifiskere voldsomt uenige med Miljødirektoratet

Norske industrifiskere voldsomt uenige med Miljødirektoratet

Karmøy Fiskarlag stiller sig uforstående overfor Miljødirektoratet, der har godkendt olieboringer på det vigtige tobisfelt i Nordsøen.

Tilladelsen er givet på trods af Havforskningsinstituttet, Norges Fiskarlag, Pelagisk forening og Fiskebåt i en kommentar, stærkt fraråder at give tilladelsen til denne type olieaktiviteter, forklarer formanden for Karmøy Fiskarlag, Terje Eriksen.

Der er ca. tredive fartøjer, som i dag har tilladelse til at fiske tobis i Nordsøen. Tobisfisket er derfor en uhyre vigtig del af deres forretningsgrundlag. Samtidig bygges der nu også to helt nye fiskemelsfabrikker i Rogaland, som også vil være afhængige af tilførelser fra tobisfisket for at kunne overleve.

»Vi har haft et tæt samarbejde med oliebranchen i de sidste mange år, men fiskerorganisationerne må nu vurderer om de ønsker at fortsætte dette samarbejde når Miljødirektoratet og Statoil overhører de miljøfaglige råd som bliver givet fra Havforskningsinstituttet. Alle fiskerier er i dag reguleret etter det som kaldes «lead us« princippet, men dette gælder tydeligvis ikke i forhold til oliebranchen, skriver Eriksen i en pressemeddelse.