Norske fartøjer landede i 2011 fisk til en samlet værdi af 16 mia. Nkr.

Norske fartøjer landede i 2011 fisk til en samlet værdi af 16 mia. Nkr.

I alt blev der landet 2,4 mio. tons. Målt i mængder er det ca. 3 gang så meget som danske fiskere fanger.
Fisk og skaldyr til en samlet værdi af 16 mia. Nkr. blev i året 2011 landet af norske fiskere. De samlede mængder er af det norske Fiskeridirektorat optalt til 2,4 mio. tons.

Til sammenligning landede danske fiskere i 2010 i alt 827.949 tons til en samlet værdi af knap 3 mia. kr.

Norge oplevede i 2011 en lille nedgang i landet mængde, men samtidig en væsentlig øget værdi af de landede mængder.

Især den pelagiske sektor har medvirket til den norske fremgang. Sektoren blev i 2011 større end gruppen af torske fisk. Også fiskeriet efter kongekrabber har udviklet sig meget positivt. Her er priserne steget fra 46 Nkr. i 2010 til 85 Nkr. i 2011.

FiskerForum.com