Norsk værft sikre sig 2 nye kontrakter.

Norsk værft sikre sig 2 nye kontrakter.

Det Norske værft Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV) har fået halet yderligere 2 kontrakter hjem til en værdi af 350 millioner NOK og har dermed arbejde nok til hen sidst i 2013.
Lige før jul skrev det Norske Kystverk under på en aftale om levering af båd nummer to i deres fornyelses program. OV Skomvær skal leveres marts 2013 og har en kontraktpris på 145 millioner NOK. Der er foretaget nogle små ændringer i forhold til den første båd OV Utvær.

Værftet er yderst tilfredse med at fortsætte samarbejdet med Det Norske Kystverk. Fartøjerne har nogle unike egenskaber og FMV har både deltaget i designudviklingen og i ændringerne af arrangementet og funktionaliteten på OV Utvær. Disse danner basis for den nye flåde til Kystverket og det er vigtigt at finde de bedste løsninger i forhold til deres behov, så samarbejdet mellem,på den ene side Kystverket og FMV samt Wärtsilä Ship Design (WSD), har været tæt og der er lagt meget arbejde i for at nå et tilfredsstillende resultat. Projektet har været meget udfordrende, men har også givet værftet megen værdifuld kompetence.

Den sidste dag i 2011 skrev rederiet Hardhaus AS, Austevoll, under på bygningen af Harvest, en snurper/trawler ligeledes designet af Wärtsilä Ship design. Værftet har tidligere bygget to fartøjer til Hardhaus AS, og denne nybygning har en kontrakt sum på 200 millioner NOK og skal leveres til august 2013.

Trawleren Harvest er nummer 15 i rækken af havgående fiskefartøjer som Fitjar Værftet har bygget siden 1998 og alle er tegnet af Wärtsilä Ship Design.

For tiden har værftet fire nybygninger i gang samtidig med der bygges på to komplette arbejdskatamaraner, ligeledes udføres der servicearbejder på forskellige både.

Værftets hel klare målsætning om udvikling af bedre kompetencer, bedre koordinering af underleverandører og resultatorienteret projektgennemførelse, har givet gode og brugbare resultater. Værftet holder derved fagligheden højt og har fortsat stor fremgang.

Fitjar Mekaniske Verksted har en ordrebeholdning på 775 millioner NOK og ordrebogen er fuld 18 måneder frem.