Norsk værft lukker og slukker

Norsk værft lukker og slukker

Nøglen drejes for sidste gang ved Skibsværftet Simek i Flekkefjord mellem Egersund og Kristiansand i Sydnorge.

En epoke på næste 50 år, sluttede da Simek med direktør og ejer Øyvind Iversen overfor avisen Agder, har fortalt at det sidste års bestræbelser, på at nå en løsning til værftets overlevelse desværre ikke har givet resultat. Derfor har bestyrelsen for Simek nu indsendt konkursbegæring og værftet i Flekkefjord lukker efterfølgende.

Allerede sidst år i påsken, var ordrebogen tom og henover efteråret måtte værftet skride til afskedigelser af samtlige 150 ansatte. »Det er selvfølgelig trist, at måtte afslutte på denne måde,« fortæller Øyvind Iversen til Avisen Agder. »Vi har arbejdet benhårdt på en løsning, men er desværre ikke kommet i mål med det. Det har været en svær tid for værftet, som fik krisen at mærke, da man i foråret 2015 under byggeriet af en mellemstor platform, måtte standse, da rederen ikke kunne indfri kontrakten og Simek måtte i den forbindelse realisere et større tab.

Sidste nybygning var nr. 135 i rækken, siden første nybygning af eget design, et langlinefartøj »Per Senior«, som blev leveret i april måned 1968. Sidste nybygning »Tokatu« blev leveret i maj måned 2018, til Sealord Group Ltd. Nelson. Her var fartøjet designet og tegnet af norske skipsteknisk, en frysetrawler type STR11;118.

Direktøren håber dog, at man i årene har præsteret med en god og fornuftig arbejdsplads for alle ansatte og takker i den forbindelse for det gode samarbejde med de mange trofaste medarbejdere, der for manges vedkommende har været med lige til det sidste. Men vemodigt er det for direktørenm, som må opgive et værft som har været i familiens eje i flere generationer. Direktøren har dog en tro på, at der forholdsvis hurtigt vil kunne etableres ny eller nye virksomheder på værftsgrunden, da værftshaller, beddings- og kajanlæg samt produktionsudstyr er i fin og god stand.

Søsterselskabet til værftet, Flekkefjord Elektro havde i sidste regnskabsår et plus på 2,8 millioner kroner før skat og en egenkapital på 16 millioner og mellem 50 og 60 ansatte.

Værftet har i følge oplysninger fra Tingretten i Lister, en gæld i selskabet på 81 millioner kroner, men desværre kun værdier for ca. 30 millioner.