Norsk fartøj’s landing af 90 tun har skabt debat i Norge
»Rederiet bag »Brennholm« har en kvote på 52 tons tun i år, ud af en samlet norsk kvote i 2019 på 239 tons.

Norsk fartøj’s landing af 90 tun har skabt debat i Norge

Den store fangst af blåfinnet tun, der i sidste uge blev landet i Kalvåg, nord for Bergen, var fanget i not omkring farvandet ved Frøya, nord for Kristianssund. Det har nu skabt debat blandt erhvervsfiskerne, om den manglende kvalitetssikring af tunen i håndteringen og det uhensigtsmæssige i at fange så mange fisk på én gang samt Norges tredobling af kvoten og fiskeriet på kun få år.

»Rederiet bag »Brennholm« har en kvote på 52 tons tun i år, ud af en samlet norsk kvote i 2019 på 239 tons. Men debatten drejer sig i lige så høj grad om håndterigen af de mange tun. Her lyder kritikken, at man ikke i tilstrækkelig grad har højnet kvaliteten på fangsten, ved at tunfiskene afblødes og siden opbevares på en måde, hvor der er taget højde for vægten af fisken. I Videoen kan man se, at man ombord på »Brennholm« ikke har taget højde for dette, da tunen istedet lå spredt på hele dækket.

I Videoen fra Fiskeribladet kan du se, hvorledes håndteringen af de mange tun er foregået.

Trods kritikken, så har »Brennholm« hjembragt fisk til modtagestationen i Kalvåg, hvor man ikke de sidste 46 år har set eller modtaget tun og værdien af lasten anslås da også til at ligge i den pæne ende af skalaen, nemlig mellem 8 og 10 mio NOK.

Der er også debat om det legitime i at Norge på få år har tredoblet den norske kvote af tun fra i 2018 at være på 100 tons til en fordobling i 2019 på 239 tons og til i 2020 hvor den er sat til 300 tons. En tredobling og en stigning på kun 3 år, som flere ikke mener er afstemt i forhold til de videnskabelige studier af tunens færden og bestandes styrke og størrelse.

Det norske fiskeri efter blåfinnet tun blev indstillet i 2007 grundet en vigende og meget svækket bestand og blev først genoptaget igen i 2014. Siden er kvoten steget år for år og lander i 2020 på 300 tons.

Læs også artiklen i FiskerForum »Årets tunmærkningsprojekt i gang i Skagerrak«