Norsk trawler ombygges til et super energi-effektivt Hybrid-fartøj

Norsk trawler ombygges til et super energi-effektivt Hybrid-fartøj

Det er det norske rederi Nordnes Gruppen’s trawler »Nordbas«, der efter en ombygning på Kleven Shipyard, fremover vil kunne opererer dieselfrit i flere timer ad gangen, med Blueday Technology system.

Det er Blueday Technology der leverer teknikken og systemdesignet, inklusive leverancer af generatorer, thrustermotorer, Power Management Systemer, Integreret automatiseringssystemer samt Energy Management System, tavler, drev, batteriintegration og tankovervågningssystem samt transformere.

»Vi har været med til at reducere det miljømæssige fodaftryk ved genbrug, energioptimering og kvalitetsforbedringer,« forklarer Nordnes Gruppen’s daglige leder Tormund Grimstad.

NordnesGruppen har taget skridt til at optimere de operationelle energikrav til de forskellige typer af fiskeri. Der er lagt en betydelig indsats i at udvikle et meget omkostnings-effektivt fiskefartøj med fuld fokus på genbrug og en reduceret miljøbelastning.

»Blueday Technology har en stor og bred erfaring med opbygningen af disse avancerede systemer, og vi er overbeviste om, at dette nye design vil indfri vores forventninger. Vi er fuldt tilfredse med Bluedays arbejde med projektet i konceptudviklingsfasen,« understreger Mads Andreassen som er teknisk chef i Nordnes.

Blueday Technology vil være førende indenfor udvikling og levering af miljøvenlige og energieffektive produkter og systemer til offshore, hav- og akvakulturindustri, understreger Blueday Technology CEO Hans Petter Heggebø.

»Tabt produktivitet forårsaget af dårlig ydelse eller fejl i automatiserings-systemmet, kan reducere vores kunders indtægter og rentabilitet markant. Vores smarte hybrid-løsninger genetablerer de systemer og processer, der er nødvendige for at forbedre energiydelsen, herunder energieffektivitet, anvendelse og forbrug.«

NordnesGruppen består af flere virksomheder med omkring hundrede ansatte. Dens nuværende flåde består af dybhavstrawleren »Nordstar«, kystfiskerfartøjet »Vollerosa« og »Nordbas« – der i øjeblikket gennemgår en ombygning på Kleven