Norsk tobisfiskeri venter på videnskabeligt råd fra Havforskningsinstituttet

Norsk tobisfiskeri venter på videnskabeligt råd fra Havforskningsinstituttet

Derfor er der udstedt et foreløbigt forbud mod fiskeri efter tobis.

Det er det norske Nærings- og fiskeridepartementet der har været hurtigt ude med en beslutning om en regulering af fiskeriet efter tobis i 2015, hvilket har udmøntet sig i et foreløbigt forbud mod tobis-fiskeriet.

Fiskeriet kan tidligst gå i gang i februar 2015, hvor Det norske Havforskningsinstitut vil offentliggøre deres vejledning og de videnskabelige råd om fiskeriet efter tobis.

Nærings- og Fiskeridepartementet vil efterfølgende fastsætte den endelige ordlyd om reguleringen af tobis i 2015.

Med hensyn til fiskeriet efter guldlaks i 2015, åbnes dette fiskeri den 16. februar og totalkvoten for de norske fartøjer er sat til 12.000 tons.

Læs meddelelsen her