Norsk tilfredshed over kvoteaftalen med EU for 2015

Norsk tilfredshed over kvoteaftalen med EU for 2015

Den norske forhandlingslederen Ann Kristin Westberg udtrykte stor tilfredshed med aftalen med EU om kvotefordelingen for 2015 i Nordsøen og Skagerrak, som blev skrevet under i den forgangne uge i den irske by Clonakilty.

Den norske delegation havde som hovedmål, at undgå situationen fra foråret, hvor aftalen først havde sin virkning fra marts måned, hvilket havde store negative virkninger for den norske fiskerflåde.
Aftalen viderefører i store træk kvotemålene for 2014, hvor torsken i Nordsøen og Skagerrak går en smule op med 5 procent og sejen går lidt ned med 15 procent samt at rejekvoten blev øget med ca. 15 procent. Sildekvoten blev reduceret med omkring 5 procent.

Fleksibilitet mellem kvoteaftale-årene

Den norske forhandlingsleder påpegede i en kommentar til aftalen med EU, at specielt aftalen om at indfører 10 procent kvotefleksibilitet årene imellem for sild, i lighed med Nordsøen nu også gælder for Skagerrak. Det samme er tilfældet med rejer der også har fået indført kvotefleksibiliet fra 2014 til 2015.

Læs mere om de norske kommentarer til kvoteaftalen mellem EU og Norge her (norsk)

Læs mere om aftalen på EC.Europa.eu (engelsk)