Norsk opdræts laks har lidt mere Omega 3 fedtsyre end vild laks.

Norsk opdræts laks har lidt mere Omega 3 fedtsyre end vild laks.

Omega 3 fedtsyre mængden i Norske laks er ikke begrænset trods øget fodring med planteolier end tidligere, konkluderer en undersøgelse foretaget af Norges Fiskerihøjskole på Universitetet i Tromsø.
Den videnskabelige undersøgelse som blev foretaget af Norge Fiskerihøjskole, har taget udgangspunkt i 20 laks fanget i havet og 20 laks fra havdambrug. Der blev målt mængder af EPA og DHA Omega 3 fedtsyre i laksene og resultaterne faldt ud til fordel for opdræts laksen, som havde lidt flere af de sunde fedtsyre.

Norges Fiskerihøjskoles rapport publiceres i februar 2012, på netudgaven af tidsskriftet Nutrition Bulletin som udgives af British Nutrition Foundation, og er i hovedtræk følgende:

I 100 gram fiskekød fra opdræts laks er det i overkanten af 1 gram som udgør EPA 0,41 gram og DHA 0,62 gram.

I 100 gram fiskekød fra vild laks er det i underkanten med 0,8 gram som udgør EPA 0,26 gram og DHA 0,52 gram.

Baggrunden for at Universitets-forskerne har gennemført studierne og udfærdiget rapporten er at finde ud af om øget vegetabilsk foder forstyrre fedt-sammensætningen i fisken. Fodringen af laks har ændret sig de senere år, fra at være fiskemel baseret foder til i højere grad at indeholde planteolier på grund af mangel på almindeligt fiskemels foder.

”Opdræts laksen indeholder ligeledes 6 gange større mængder Omega 6, som svare til 9 gange højere indhold end hvis man spiser vild laks. Men trods dette viser vores undersøgelse også at forholdet mellem Omega 3 og Omega 6 i opdræts laksen, er gunstigt”, fortæller stipendiat Ida-Johanne Jensen fra Norges Fiskerihøjskole til Forskning.no. Ida-Johanne fortsætter, ” vi bør spise mere fisk end vi gør i dag. I vores sædvanlige kost udgør forholdet mellem Omega 6 og 3, 17 til 1. Så vi får allerede betydeligt mere Omega 6 end Omega 3”.

”Dette til trods opvejer Omega 3 med sin gavnlige effekt på hjerte- og karsygdomme samt fosterudvikling, til fulde at Omega 6 har et hormonlignende stof som har den effekt at blodårene stivner og at blodet koagulerer nemmere” siger Ida-Johanne og fortsætter, ”undersøgelsen påviser også at opdræts laksen er federe med en fedtprocent på 12 og vild laksen med en fedtprocent på 6”.

Den engelske videnskabelige Ernæringskomite og Verdens Helseorganisation, anbefaler at det daglige indtag af 0,5 gram EPA og DHA. Et beskedent indtag af 50 gram opdræts laks giver 0,45 gram EPA og DHA dækker derfor det anbefalede daglige indtag.