Norsk fiskeindustri bidrager betydeligt til værdiskabelse og beskæftigelsen i Norge.

Norsk fiskeindustri bidrager betydeligt til værdiskabelse og beskæftigelsen i Norge.

I en ny analyse fra Sintef viser at fiskeindustrien bidrager væsentligt til samfundsøkonomien. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen tror at industriens betydning vil blive øget kraftigt i årene fremover.
” Dette er ikke bare en af de vigtigste eksporterhverv i Norge, analysen viser også at industrien generer værdier og beskæftigelse langs kysten. I 2010 var den på ca. 44.000 fuldt beskæftiget pr. år og et BNP på 46,5 milliarder norske kroner og med en produktionsværdi på ca. 137 milliarder,” fortæller Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

I 2010 gav fiskerindustrien regionalt:

*Værdiskabelse på 16,8 milliarder med en produktionsværdi på 47,7 milliarder samt 17.000 fuldt beskæftiget pr. år i Nord-Norge.

*Værdiskabelse på 15,0 milliarder med en produktionsværdi på 48,4 milliarder samt 14.500 fuldt beskæftiget pr. år i Midt-Norge.

*Værdiskabelse på 13,7 milliarder med en produktionsværdi på 41,9 milliarder samt 13.300 fuldt beskæftiget pr. år i Vestlandet.

Formålet med rapporten ”Regional værdiskabelse i norsk fiskeindustri 2010 – med et udvidet leverandør perspektiv,” har været at belyse de regionale virkninger som følge af fiskeindustriens aktivitetsniveau og følgevirkninger og at få kendskab til industriens indvirkning på underleverandørerne. Analysen er udarbejdet af SINTEF på opfordring af Fiskeri- og Kystdepartementet.

Kilde: Norges Sildesalgslag
FiskerForum.com