Norge varsler også silde-sanktioner mod Færøerne

Norge varsler også silde-sanktioner mod Færøerne

Netop som EU har vedtaget forbud mod import af sild og makrel fra Færøerne, kommer nu også Norge på banen med yderligere sanktioner.
Norge står på EU`s side i fiskeristriden, som bunder i Færøernes ensidige tildeling af en større sildekvote. Noget som den norske Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen kommenterer på følgende måde. ”jeg er glad for og støtter fuldt ud EU`s importforbud.” Norge vil stadig forfølge en forhandlingsløsning, men varsler samtidig nye norske sanktioner mod Færøerne, når de har fisket mere end hvad deres traditionelt tildelte kvote angiver, siger den norske minister.

Første sanktionsvarsel blev sendt fra Brussels til Torshavn i maj måned i år og EU-kommissionen skal nu kun formelt vedtage sanktionerne her i løbet af august.

Baggrunden for EU og Norges sanktioner, ligger i Færøernes mere end tredobling af kvoten, set i forhold til de gældende ordninger der gælder for Atlanterhavet. ”Det er bestandens bæredygtighed der er på spil her,” udtaler EU Kommissionen og understreger at det påhviler alle kyststater, at forvalte sildebestanden bæredygtigt.

EU`s Fiskerikommissær Maria Damanaki sagde efter vedtagelsen, ”Med tanke på alvoren i situationen og på det manglende samarbejde fra de færøske myndigheders side, har vi ikke længere noget valg, men er tvunget til at tage de nødvendige skridt mod ethvert fiskeri der ikke er bæredygtigt.”

Norge og EU er udover striden med Færøerne, også i konflikt om kvoterne med island om makrellen, der af både Færøerne og Island, er blevet øget udenfor enhver aftale. Norge har siden 2010 haft landingsforbud mod makrel, fra færøske og islandske fartøjer i norske havne.

Berg-Hansen siger videre, at både Island og Færøerne har fraveget tidligere tiders praksis og forståelse om forvaltningen af Atlanterhavet og mener samtidig at dette både er provokerende og uansvarligt. For at sikre at Norges og EU’s tiltag får den nødvendige effekt, indfører Norge også tiltag der kan hindre en eventuel eksport af færøske sild finder vejen over Norge på deres videre vej til EU.