Norge slås også for at få nye og flere fiskere til erhvervet.

Norge slås også for at få nye og flere fiskere til erhvervet.

Der søsættes nu tiltag, der kan gøre det lettere at blive fisker, ved at gøre ordningen med rekrutteringskvoter endnu bedre.
”Vi behøver og trænger til unge og motiverede folk til fiskerierhvervet og jeg vil nu tage skridt til at rekrutteringskvoten for unge fiskere bliver endnu bedre,” siger den norske Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Ordningen med rekrutteringskvoter for unge fiskere skal videreføres med ti nye kvoter, i år er den øvre aldersgrænse for at blive tildelt kvote sænket til 30 år. Desuden skal ansøgerne med fuldført fiskefaglig uddannelse og minimum tre års fiskeri, komme først i rækken.

”Rekrutteringskvoten hjælper unge fiskere på vej til en mere varig etablering. Ordningen vil jeg videreføre og gøre endnu bedre. Nu justerer vi ordningen således den træffer mere målrettet de unge og mest motiverede af fiskerne, ” siger Fiskeri- og Kystministeren.

Rekrutteringskvoter, som også kaldes deltageradgang, skaber et sikre kvote mæssigt driftsgrundlag og dermed også større forudsigelighed i driften. Dette er vigtige forudsætninger for at drive fiskeri med eget fartøj. Ordningen blev startet for tre år siden, med det mål at sænke etableringstærsklen for unge fiskere.

Rekrutteringskvoterne har været populære og der er i alt indkommet 195 ansøgninger i løbet af tre år. Hvert år har regeringen tildelt 10 deltageradgange.

Fiskeridirektoratets region Finmark, skal administrere ordningen. Det tager sigte på af de som tildeles deltageradgang i år, kan deltage i fiskeriet allerede fra 1. januar 2013.

Kilde. Fiskeridirektoratet.no
FiskerForum.com